REDAKCE

Autor: admin

Ústav dramatické a scénické tvorby DAMU, Karlova 26, 116 65 Praha 1 , casopisdisk@damu.cz, telefon: 234 244 287.

Předseda redakční rady edice Disk: prof. Jaroslav Vostrý
Redakční rada: prof. PhDr. Jan Císař, CSc.; ing. Tamara Čuříková; dr hab. Wojciech Dudzik, prof. PhDr. Július Gajdoš, Ph.D.; prof. PhDr. Jan Hyvnar, CSc.; Karel Kerlický.; prof. Ivan Kurz; prof. Dr. Joseph N. Rostinsky; prof. Ing. Václav Syrový, CSc.; prof. Zdenka Švarcová, Dr.; prof. PhDr. František Šmahel, DrSc.; prof. Miroslav Vojtěchovský.

Odpovědná redaktorka edice Disk: doc. Zuzana Sílová, Ph.D.
Tajemnice a produkční:redakce: ing. Kucie Krůtová

Typografie & sazba Martin Radimecký.
Edici Disk připravuje Ústav dramatické a scénické tvorby DAMU a vydává Akademie múzických umění v Praze & Nakladatelství KANT – Karel Kerlický (www.kant-books.com).

Akce dokumentů