disk

Disk 1 (červen 2002)

Časopis Disk, jehož první číslo předkládáme zájemcům o dramatické umění, vychází z činnosti Ústavu teorie a dějin divadelní tvorby, který funguje při Katedře teorie a kritiky Divadelní fakulty AMU a má podněcovat reflexi dramatického, resp. scénického umění také z hlediska jejích potřeb. Říkáme ‘také’, protože tyto potřeby …