disk


Časopis pro studium scénické tvorby Disk vycházel v letech 2002–2012.
42 čísel časopisu připravil Ústav dramatické a scénické tvorby DAMU (dnes Ústav teorie scénické tvorby DAMU). Čtvrtletník spojený s činností jmenovaného ústavu přispíval ke studiu dramatického a scénického umění na základě jeho reflexe v širším kontextu. Proto věnoval pozornost nejen těm uměním, která se tradičně řadí do této oblasti, ale i sourodým aspektům dalších uměleckých disciplín, a to v kontextu všeobecné scénovanosti života a světa v mediálním věku.
K rychlé orientaci v problematice, kterou se časopis Disk zabýval, slouží tematické rozřazení statí (Témata).