disk

Edici Disk připravuje Ústav teorie scénické tvorby DAMU a vydává Akademie múzických umění v Praze & Nakladatelství KANT – Karel Kerlický (www.kant-books.com). Typografie & sazba Martin Radimecký.

Edice Disk pro studium scénické tvorby

Ústav teorie scénické tvorby DAMU

Karlova 26

116 65 Praha 1

Předseda redakční rady edice Disk: prof. Jaroslav Vostrý

Redakční radu edice Disk tvoří členové vědecké rady Ústavu teorie scénické tvorby DAMU.

Odpovědná redaktorka edice Disk: doc. Zuzana Sílová, Ph.D.

Tajemnice a produkční redakce: ing. Lucie Krůtová