disk
 • „Osvobozené herectví“: Miroslav Horníček a Miloš Kopecký (nejen) v karlínském divadle - Základem analýzy tradice mimu a mimování v českém divadle 20. století je spolupráce klaunské dvojice Miroslava Horníčka a Miloše Kopeckého ve hře Tvrďák, ale i v dalších inscenacích, kde spolu tito dva herci-mimové účinkovali. (úryvek) Miroslav Horníček a Miloš Kopecký se poprvé setkali v létě 1945 v psychiatrické léčebně v Bohnicích, kde sídlilo jejich…
 • Ansámblové herectví včera a dnes, 2. Dnes - Současný stav nazíraný nejen z pozice herců, ale také režisérů na příkladech inscenací v Národním divadle, Divadle pod Palmovkou, Švandově divadle, Činoherním klubu a Spolku Kašpar.
 • Borův Štěpánek - O spolupráci velkého českého herce se zapomínaným představitelem české divadelní režie meziválečného období. (úryvek) Jan Bor (vlastním jménem Jan Jaroslav Strejček), narozený v Praze 16. února 1886, pocházel po otci ze starého lhotického selského rodu, jehož předkové měli grunt mezi Hlubokou a Českými Budějovicemi už od roku 1470. Otec Matěj Strejček byl…
 • Český nový cirkus - Vše, co chcete vědět o o novém žánru se starými kořeny a jeho nejznámějších představitelích u nás. Nový cirkus je umělecký fenomén, který v České republice nebyl doposud terminologicky ani metodologicky uchopen. Vzniklo několik prací, které se novým cirkusem zabývají,[1] ale žádná z nich nepojednala o novém cirkuse v rámci určeného teoretického kontextu. Tento…
 • Chvála deklamačního herectví - Poznámka věnovaná současné podobě deklamačního herectví vychází z pozoruhodného výkonu Matthiase Bundschuha v roli Posla z inscenace Medey, kterou uvedl berlínský Deutsches Theater.
 • Činoherní studio, škola pro výchovu hereckou a všeobecně divadelní v Praze - Historický dokument, poprvé zveřejněný v časopise Disk: návrh na založení a osnovy soukromé divadelní školy.
 • Co je režisérismus? - Příspěvek do diskuse o podobě poválečného českého divadla, původně otištěný v Divadelním zápisníku 1945–1946.
 • Čtvrtý ročník sympozia o japonském a čínském divadle: Tradice a současnost - Ve dnech 7. a 10. března 2008 uspořádalo Centrum základního výzkumu AMU&MU a Výzkumný ústav dramatické a scénické tvorby DAMU ve spolupráci s Divadelním muzeem Cuboučiho Šójóa při Univerzitě Waseda a s Českým centrem v Tokiu již čtvrtý ročník sympozia, na němž proběhly workshopy a přednášky zaměřené mimo jiné na…
 • Cvičení vzhledem k věku - Reflexe problémů kultivace a sebekultivace hereckého talentu od slavného představitele divadla nó v překladu D. Vostré a P. Holého.
 • Deset hereckých střepin: Činoherní klub a český film šedesátých let - […] Tato žhavá úpornost vyznat se v sobě tvoří jádro Macháčkova zpola monologického stylu. Jde o to úplné, zanícené angažmá osobnosti ve své `veřejné samotě', ve svém zmateném snažení a dokonale ztěžklém rozhodování. Aniž to figurám ubírá na jejich odlišnosti, Macháček do obou rolí vstupuje s podobným vrásněním tváře, s…
 • Devět stupňů - Traktát o herectví z roku 1424 v překladu D. Vostré a P. Holého.
 • DISK a generace roku 1945 - O začátcích mimořádně silné české herecké generace v právě založeném divadle DISK s perspektivou jejích dalších složitých osudů.
 • Divadelní škola Jiřího Frejky:“Myslet integrálně dramaticky“ - Článek věnovaný významnému přínosu k rozvoji hereckého a obecně divadelního školení a školství, kterým se zapsal do jeho historie velký český režisér Jiří Frejka.
 • Donnellanův herec zaměřený na cíl - Recenze knihy britského divadelníka Declana Donnellana Herec a jeho cíl.
 • Dramatická škola a Marie Laudová-Hořicová - Článek rekapitulující úsilí významné české herečky, členky Národního divadla v letech 1890–1915, formulovat základy a prosadit hlavní pedagogické zásady a cíle herecké výchovy. Kdo chce být hercem, nechť cvik má též v řeči. Mluvidla nesmí se stáhnout jak v křeči. Nevíš, kde cvičení řeči máš brát, nechceš‑li básnická díla jím…
 • Dvě herecké virtuosky z dob fin de siècle (Kapitoly z dějin moderního evropského herectví 1) - Srovnání hereckého umění Sáry Bernhardtové a Eleonory Duseové – představitelek dvou nejcharakterističtějších tendencí ve vývoji herectví v období moderny nebo secese. (úryvek) V druhé polovině 19. století se i divadlo stalo součástí svobodného kapitalistického podnikání. Například v Anglii ztratila svůj monopol tradiční divadla Drury Lane a Covent Garden už v roce 1843, Francie ji následovala v době…
 • Dvojí Ludvík VII. - Srovnání dvou hereckých výkonů v jedné roli – Johna Gielguda a Vladimíra Ráže ve filmové podobě a divadelní inscenaci Anouilhova Tomáše Becketa.
 • Eduard Vojan a jeho královský odkaz - Studie zahájila cyklus věnovaný koncepcím českého herectví a jeho místu v díle významných českých režisérů a souborů ve 20. století.
 • Franciscus Lang a jezuitské divadlo - Úvodní studie k Langově "Pojednání o hereckém umění", věnovaná jezuitskému divadlu. Franz Lang, narozený 7. září 1654 v bavorském městečku Aibling v rodině místního starosty a hostinského Jakoba Langa, začal jako desetiletý studovat na jezuitském gymnáziu v Mnichově. Zařadil se tak mezi statisíce jiných chlapců, kteří během prvních dvou století…
 • Gardzienice – moje zkušenost - Za pomoci deníkových záznamů reflektujících herecký, fyzický a vokální trénink i zkoušení inscenací přibližuje autorka v jedné z kapitol své disertační práce činnost proslulého Centra divadelních aktivit W. Staniewského. (úryvek) […] V Gardzienicích nikdo nedostává do rukou noty, zpěv znamená od začátku partnerství, hlasová cvičení a později písně jsou předávány v přímém kontaktu s vedoucím…
 • Grossmanovo apelativní herectví - O o režijně herecké koncepci významného českého režiséra druhé poloviny 20. století. […] Obnova silou věcnosti Pro jasnější porozumění Grossmanovu promýšlení principů divadla a herectví bude dobré citovat z jeho studie Kafkova divadelnost?, otištěné původně v časopise Divadlo (1964, 9): „Forma je trvanlivější než obsah. Uchováváme zvyky, konvence, obřady a postupy, jejichž původní smysl…
 • Helena Modrzejewská: Hvězda dvou kontinentů - Osudy velké polské herečky z druhé poloviny 19. století, která hrála nejen v polštině, ale i v angličtině, a stala se tak skutečně herečkou Evropy i Ameriky (úryvek) […] Život mezi rodným Krakovem a farmou v Kalifornii Helena Modrzejewská se narodila 12. října 1840 v Krakově a po rodičích měla docela české jméno – Bendová. Debutovala…
 • Henry Irving a Ellen Terryová: herečtí prerafaelité viktoriánské doby - Herecká dráha slavného britského páru na pozadí dvou tendencí, tj. linie „Bildregie“ a linie „Wortregie“, z nichž rozvíjel Irving tu první, ale tak, aby se co nejlépe uplatnilo jeho vlastní umění i herectví jeho partnerky E. Terryové. (úryvek) […] Henry Irving, vlastním jménem John Henry Brodribb, se narodil v roce 1838…
 • Herci Činoherního klubu v živlu hry - Mapování významných koncepcí českého herectví 20. století a způsobů jejich realizace je tentokrát věnováno zvláštnímu a ojedinělému fenoménu herectví souboru, který přinesl českému divadlu originální podněty zejména ve své počáteční vývojové fázi. (úryvek) Něco bylo ve hře Probírám-li se vzpomínkami na inscenace Činoherního klubu, hlavně na ty zpočátku, kdy teprve…
 • Herec mezi rolí a vlastní tělesnou přítomností - V pokračování reflexe knihy Andrease Kotteho Divadelní věda. Úvod se autor tentokrát zabývá autorovým pojetím herectví, nazíraným v souvislosti se současnými tendencemi jeho vnímání (úryvek) Od znaku k tělu Ve své knize Divadelní věda (Úvod) klade Andreas Kotte otázku, zda „v moderním divadle nevzniká nejsilnější účinek z diference mezi rolí a tělem, nebo – vzato z druhé strany – z vazby…
 • Herec u Emila Františka Buriana a Jiřího Frejky - Pokračování deníkových zápisů ve světle dnešních komentářů a studií přibližují spolupráci mladého herce s velkými českými režiséry.
 • Herec v divadle Jiřího Frejky: od hravosti k osobnostnímu herectví - Jaký byl přínos významného českého režiséra pro formování moderních metod a stylu herectví? Člověk, který se stal hercem […] V roce 1929 bylo Jiřímu Frejkovi 25 let a vydal knížku Člověk, který se stal hercem, která je u nás v podstatě prvním obsáhlejším pojednáním o hereckém umění, ještě před pozdějšími…
 • Herec v Krejčově uměleckém divadle - Koncepce herectví chápaného důsledně, ba tvrdošíjně jako umění - programové pojetí dialogického vztahu herce a postavy jakopředpoklad k rozvíjení osobnostního herectví - vliv dramatiky A. P. Čechova při formování inscenací jako polyfonních skladeb založených na ansámblové souhře. […] Krejčova koncepce herectví je ovšem umělecky náročná a zakládá se nejprve na…
 • Herectví jako antropologický experiment - Základy herectví ve fundamentální struktuře lidského chování. (úryvek) Herectví si většinou spojujeme s charakteristickou podvojností, která vychází ze dvou plánů, které najdeme mezi hercem a postavou, živým člověkem a fikcí, přítomností herce i jeho nepřítomností atd. J. Derrida by řekl, že slovo ‘herec’ je „indécidable“ – nerozhodnutelné, neboť souvisí s…
 • Herectví jako umění: Z pařížských a berlínských scén 1 - První část studie věnované ‘podobám a způsobům’ herectví, tentokrát na pařížských inscenací Claudelova Saténového střevíčku v Odéonu , Horváthova Kazimíra a Karolíny v Théâtre de la Ville i adaptace Dostojevského Idiota v Théâtre de Chaillot, si především klade otázku, proč a díky čemu lze významný a úspěšný proud západního divadla…
 • Herectví mediálního věku aneb Současný herec mezi simulakry - Příspěvek k diskusi o ‘osobnostním herectví’. (úryvek) Tématem mého příspěvku je otázka vztahu identity herce i jeho umění a fragmentarizace světa kolem něj. Jde o problém, který souvisí s našimi diskusemi o tzv. ‘osobnostním herectví’. Podnětem se mi stala četba dvou knih známého postmodernisty J. Baudrillarda, kde jsem si chtěl ujasnit pojem simulakru, na který občas…
 • Hlavní tah podle Emílie Vášáryové - Citáty ze slavnostní řeči Emílie Vášáryové, pronesené 8. ledna 2010, kdy významné slovenské herečce udělila Janáčkova akademie múzických umění v Brně titul Doctor honoris causa.
 • Hledání ztraceného času Elišky Vavříkové - Recenze knihy Elišky Vavříkové „Mimesis a poiesis. Od etnoscénologického výzkumu k hereckému projevu v inscenaci Farmy v jeskyni Sclavi / Emigrantova Píseň“.
 • Hry s hercem v poválečných diskusích 2 (Diskuse o novém realismu) - Ke sporům o podobu poválečného českého divadla.
 • Hry s hercem v poválečných diskusích, 1. Diskuse o režisérismu - Ke sporům o podobu poválečného českého divadla.
 • Jak spolupracoval s herci Jiří Frejka - Rozhovor Z. Sílové s herečkou J. Adamovou o její spolupráci s Frejkou v letech jejího poválečného vinohradského angažmá.
 • Jaroslava Adamová a divadlo Jana Wericha - Kapitola tvůrčího příběhu významné představitelky herecké generace, která výrazně ovlivnila podobu českého divadla ve druhé polovině 20. století.
 • Jaroslava Adamová a MDP, 1. část - Osudy dramatické herečky v podmínkách "zábavní instituce", v niž se v 60. letech 20. století proměnila Městská divadla pražská; mj. o vztahu režiséra a herce při nevydařené spolupráci s Alfrédem Radokem [...] Byli pro Radoka herci MDP rovnoprávnými partnery při tvorbě inscenace? Měli vůbec šanci se jimi stát? Václav Havel…
 • Jaroslava Adamová a MDP, 2. část - […] Vztah herce a režiséra, jak vidíme, tvoří základ moderního divadla i v případě `zábavní' instituce, jakou byla Ornestova MDP. Ve většině případů její hladké fungování zajišťovalo kultivované jevištní předvádění člověka v různých situacích: hlavní vliv přitom měla dramatická či komediální kvalita těchto situací, daných textem hry, a o jejich…
 • Jevrejnovova apologie divadelnosti - Studie věnovaná významnému představiteli ruské divadelní moderny a jeho koncepci totální teatralizace života a panludismu. (úryvek) Nikolaj Nikolajevič Jevrejnov (1879–1954) byl osobností ruské divadelní moderny, kterou známe dosti povrchně. Ve 20. letech 20. století byl u nás známý spíše jako dramatik, neboť jeho nejslavnější hru Co je nejhlavnější režíroval v Národním divadle Vojta Novák…
 • Jindřich Honzl: od zástupového herce k herci osvobozenému - Pojetí herectví vycházející z teorie a praxe rané české avantgardy, ovlivněné ruským Proletkultem a generací symbolistů i českým strukturalismem [...] Přínosem avantgard byly nepochybně četné novátorské experimenty, v nichž se kladl důraz na formální výzkumy, při kterých se vždy hodně teoretizuje, tvorba se racionalizuje a ke spolupráci se přizvou vědci.…
 • Jiří Hálek v původních hrách Činoherního klubu 60. let - Studie o vztahu hereckých možností a příležitostí, které souvisejí i se vztahem herce a konkrétního ansámblového divadla. (úryvek) […] Začátek: Smočkův Piknik „Jirka Hálek mě okamžitě upoutal svou osobností, tím, co z něj šlo, jaká silná a hlavně zajímavá osobnost z něj vycházela celou tu dobu toho představení. Jeho fyziognomie, jeho nesmírně živý…
 • Jiřina Třebická a její charismatické herecké postavy v Činoherním klubu 1965–1972 - Osudy a herecké umění osobnosti, která v Činoherním klubu vytvořila mimo jiné nezapomenutelnou Soňu ve Zločinu a trestu. (úryvek) Soňa: Hlavně, že jsi neztratil víru v život.[1] „Když přišla z Ostravy do Prahy a zahrála Soňu, nebylo pochyb, že v Činoherním klubu působí velká herečka,“[2] napsal Jaroslav Vostrý v lednu 2005, když Jiřina Třebická zemřela.[3]…
 • K antropologii herce - Přeložil Miroslav Petříček Stať zakladatele filozofické antropologie o herectví jako obrazu postavení člověka ve světě. (úryvek) Na první pohled může vzbuzovat údiv, že se filozofická antropologie zabývá i hercem. Avšak mnohem podivnější je fakt, že doposud tak většinou nečinila. Herec představuje člověka. Jeden člověk ztělesňuje jiného. Něco takového se nám…
 • K herectví Otomara Krejči - Článek analýzují několik příkladů herecké tvroby Otomara Krejči vychází z říspěvkz proneseného na sympoziu konaném k nedožitým devadesátinám Otomara Krejči v listopadu 2011 v Městské knihovně v Praze.
 • Karel Hugo Hilar a jevištní řeč - Studie upozorňuje na zásadní význam auditivní a hudební stránky Hilarova inscenačního způsobu a polemizuje se s názory Jindřicha Honzla na Hilarovu práci s hercem. […] Honzl kritizuje, aniž uvážil objektivní příčiny, jistou nedotaženost sborové recitace v Hilarově inscenaci Svítání, ale uznává, že „silou zvuku (křik, pískání, hluky) rozšiřuje se v…
 • Komedianti na českém jevišti – V&W - Co bylo ‘vnitřním smyslem’, tématem Osvobozeného divadla Voskovce a Wericha, co spojovalo všechny prvky hry dvou jedinečných klaunů a autorů legendárních písní a svébytných divadelních textů? Jan Werich (1905–1980), který měl tolik pochopení pro humor a improvizační umění Vlasty Buriana, se spolu se svým partnerem z Osvobozeného divadla Jiřím Voskovcem(1905–1981) stal představitelem…
 • Komedianti na českém jevišti: Dědicové Šamberkovi? - Portréty F. F. Šamberka, Františka Rolanda a Saši Rašilova. […] V Hilarově Gogolovi „smích a slzy“, v Holbergovi „citové a duševní odstíny“. Přestože Rašilov nedostává v divadle (a nebude tomu ani ve filmu, jak ještě uvidíme) mnoho příležitostí překročit hranice vymezené komediálními typy a charaktery, stále častěji je v souvislosti s jeho herectvím připomínán Jindřich Mošna a Bohuš Zakopal – zvláště…
 • Komedianti na českém jevišti: Hugo Haas (Mezi divadlem a filmem) - Cesta Huga Haase z Vinohrad do Národního a odtud až do Ameriky, od divadla k filmu, od komických milovníků přes charakterní herectví k psychologickým portrétům. (úryvek) […] Tendenci hrát mladé milovníky střízlivě a s odstupem – tendenci souznějící s Haasovým psychofyzickým typem – je možno přičítat nástupu jevištního civilismu či ‘nové věcnosti’, snažící se o nalezení…
 • Komedianti na českém jevišti: Nataša Gollová – mezi lyrikou a klaunerií - Film dal Nataše Gollové příležitost objevit tu stránku jejího talentu, kterou divadlo té doby opomíjelo. […] Vedle Jiřiny Štěpničkové Do vinohradského souboru angažoval Natašu Gollovou ředitel Bedřich Jahn „na lyrický obor“, který považoval za její nejvlastnější doménu. Kultivovaná dívka z dobré rodiny „velké inteligence a jemného cítění“, jak ji Jahn…
 • Komedianti na českém jevišti: Vlasta Burian - Komediantský typ Vlasty Buriana a zdroje jeho herectví. (úryvek) Vlasta Burian (1891–1962) jeví se Jindřichu Vodákovi v roce 1935 ve studii o kořenech českého komediálního herectví představitelem syntézy obou základních typů české komiky, jak je kritik vymezuje na příkladech F. F. Šamberka a Jindřicha Mošny. Díky schopnosti nemilosrdně se vrhat do situací a v nich i na svou postavu s vehemencí…
 • Kronerovské paradoxy smíchu - Recenze stejnojmenné knihy editorky Zuzany Bakošové-Hlavenkové.
 • Les monstres sacrés - Další část cyklu „z dějin evropského herectví“, tentokrát o francouzských hereckých virtuosech, především o Mounet-Sullym a B. C. Coquelinovi. (úryvek) V roce 1940 napsal J. Cocteau hru Les monstres sacrés a titul se brzy ujal pro pojmenování hereckých virtuosů z přelomu 19. a 20. století – J. Mounet‑Sullyho, B. C. Coquelina nebo slavné S. Bernhardtové. Název by se dal přeložit doslovně jako Posvátné obludy, ale Francouzi…
 • Loutkové divadlo jako realizace metafory - Autor pokračuje ve zkoumání poetiky loutkového, příp. alternativního divadla ve srovnání s činoherním.
 • Marie Pospíšilová v Krakově - Článek polského divadelního historika o hostování pozoruhodné mladé české herečky (1862–1943) krátce poté, co musela v roce 1885 opustit pražské Národní divadlo.
 • Martin Stránský a jeho Hjalmar Ekdal v plzeňské inscenaci Ibsenovy Divoké kachny - O způsobu vytváření herecké postavy.
 • Michel Bouquet odpovídá - Improvizované úvahy velkého francouzského herce o vztahu k režiséru Otomaru Krejčovi, k dramatikům i partnerům na jevišti. […]Měli jsme tři týdny, něco málo přes tři týdny, abychom nazkoušeli hru. Zkoušeli jsme v jedné místnosti, kde byly postaveny dekorace, v jedné takové velké hale zrušené továrny, nebo v něčem takovém, už…
 • Milánské lekce Tadeusze Kantora - Příspěvek k problematice hereckého tvoření.
 • Mladí, za nimiž jsou tisíciletí - Nestorka ruské teatrologie se ve své reflexi vrací k legendární, mezinárodními úspěchy ověnčené inscenaci Sclavi / Emigrantova Píseň souboru Farma v jeskyni
 • Mluví ‘stanislavskij’ anglicky? - Umělecké a pedagogické dílo velkého ruského divadelníka K. S. Stanislavského podnítilo vznik řady britských a amerických divadelních škol, o nichž článek podává obšírný přehled. Tato studie si neklade za cíl prozkoumat všechny cesty, jimiž se Stanislavského myšlenky dostávaly na západ. Měla by být pouze orientační mapkou těch nejdůležitějších kanálů, jimiž…
 • Mluvní styl mladé generace a jevištní řeč - Analýza jazykových a mluvních problémů dnešních uchazečů o studium herectví na pražské DAMU.
 • Nejhorší bylo, že k tomu zámku chyběl klíč - Rozdíly mezi ‘psychologickým’ a ‘apsychologickým’ herectvím a vztah mezi ‘hominizací’ a ‘dehominizací’ člověka v souvislosti s klíčovým dílem německého romantismu, Bonaventurovými Nočními vigiliemi, z hlediska problematiky loutkovosti a loutkovitosti.
 • Němečtí herečtí virtuosové: od romantismu k moderně - V cyklu věnovaném vývoji evropského herectví se autor vedle romantických herců J. F. Flecka a L. Devrienta zabývá umělci, kteří začínali v 70. letech 19. století (F. Mitterwurzerem, L. Barnayem a E. Possartem ), a největší pozornost pak kromě neoromantika A. Matkowského zaměřuje na nejvýznamnějšího herce té doby J. Kainze,…
 • O herecké dramaturgii - Teoretický i potenciální praktický obsah a dosah pojmu ‘herecká dramaturgie’ na základě příkladů z historie i současnosti nejenom českého divadla. Co je herecká dramaturgie a jak ji chápat v nezužující formulaci, jak ji lze uplatňovat nejen v divadelní, ale i v pedagogické praxi?[1] Dramaturgie jako „činnost prostředkující vztah mezi dílem…
 • O Schechnerově úvodu do performatiky - Recenze knihy Performance Studies od amerického divadelníka, pedagoga a teoretika Richarda Schechnera.
 • O studiu základů herectví - Habilitační přednáška pedagoga katedry alternativního a loutkového divadla DAMU a uměleckého šéfa Dejvického divadla se na příkladu výuky prvního ročníku herectví zabývá otázkami kultivace talentu.
 • O umělecké hře herce - Z textů o divadle meziválečného polského avantgardisty v překladu J. Hyvnara.
 • Od pojetí herectví ve studiových divadlech k dnešním otázkám - Svérázný případ polemiky s ‘velkým divadlem’, tentokrát v jeho opravdu ‘zkamenělé’ podobě, znamenala za tzv. normalizace v Československu 70. a 80. let studiová divadla. Nejen jim, ale také obecnějšímu zamyšlení nad povahou autorství v herectví věnuje autor svou pozornost tentokrát. (úryvek) Při vzpomínce na hnutí studiových divadel 70.–80. let 20.…
 • Okamžiku, prodli jen! Z pařížských a berlínských scén 2 - Druhá část studie věnované ‘podobám a způsobům’ herectví, tentokrát na berlínských inscenacích Jürgena Gosche (Bůh masakru v Berliner Ensemble), Michaela Thalheimera (Faust, 1. díl) a Christiana Petzolda (Osamělá cesta) v Deutsches Theateru. (úryvek) […] Sezonou 2007/2008 skončilo Berndu Wilmsovi sedmileté období ve funkci intendanta berlínského Deutsches Theater. Tento prostý fakt…
 • Olga Scheinpflugová a Hugo Haas - Co říká poválečná korespondence velké české herečky a velkého českého herce k dějinám českého divadla 20. století?
 • Osiřelý americký sen Spaldinga Graye - Cesta amerického performera od divadelního herectví k monologickému vyprávění. (úryvek) Bylo to divadlo, co Spaldingovi Grayovi pomohlo zbavit se osobních nesnází. Od prvního školního představení Curious Savage (Zvědavý divoch) Johna Patricka, ve kterém po tolika žákovských neúspěších v učení exceloval, stalo se mu životním společníkem. Možná dokonce i rivalem, na kterém si…
 • Otomar Krejča a tradice uměleckého divadla 20. století - Příspěvek pronesený na sympoziu konaném k nedožitým de-vadesátinám Otomara Krejči v listopadu2011 v Městské knihovně v Praze.
 • Otomar Krejča herec - Rozbor způsobu Krejčovy herecké práce na příkladu jeho postav z období začátků a spolupráce s E. F. Burianem a zejména Jiřím Frejkou. I. Začátky – U Emila Františka Buriana – S Jiřím Frejkou V devatenácti letech (píše se rok 1940) nastoupí Krejča k Nádherově společnosti, jejíž členové se vzápětí připojí…
 • Otomar Krejča herec (2. V Národním divadle a ve filmu) - 2. část studie o herecké tvorbě významného českého divadelníka 20. století. […] II. V Národním divadle Do Národního divadla opakovaně zval Otomara Krejču několik let Jindřich Honzl. „Ale vždyť tady má dobrý živobytí, ne? Zůstal tady a půjdeme tam spolu,“ smál se prý vždycky na Vinohradech Frejka, když mu mladý…
 • Otýlie Sklenářová-Malá: cesta na jeviště - Studie o velké české herečce zařazované mezi představitelky deklamačního herectví, jež ovládlo české jeviště zhruba od šedesátých do osmdesátých let 19. století. (úryvek) České profesionální divadlo jako základní součást rodící se národní kultury stvořil s geniálním scénickým citem a nadlidským úsilím ve čtyřicátých letech 19. století Josef Kajetán Tyl. Zformoval také první český profesionální…
 • Pár příkladů vlivu Molièra a komedie dell’arte na českou komediální scénu - Molière jako inspirátor divadla, filmu, kabaretu i televizních estrád…
 • Pařížské ansámblové divadlo - Jak vypadá dnešní Comédie-Française? - O současných inscenacích (Lhář, Cid, Cyrano) a jejich protagonistech. V rámci pozornosti, kterou Disk soustavně věnuje ansámblovému divadlu spjatému s jistým pojetím dramaturgie, zabývá se autorka zásadami, jimiž se řídí Comédie-Française, a tím, jak se tyto zásady projevují v jejím současném repertoáru a konkrétně v…
 • Pláč v Mikve - Srovnání her dvou současných dramatiček a jejich inscenací v pražském Národním divadle.
 • Pleskotova léta mládí a zrání - Vývoj českého divadla od 40. do poloviny 50. let 20. století v zrcadle činnosti významného českého režiséra.
 • Pojednání o hereckém umění - První český překlad ojedinělého pokusu o vytvoření příručky herectví pro učitele na jezuitských gymnáziích. I. Co je to herectví a o jeho přednostech O přednostech herectví je zbytečné dlouze rozkládat, vždyť se mu dostává nejvyšší chvály nejen od zkušených odborníků, ale i na základě přirozeného úsudku a obecné zkušenosti. Jestliže…
 • Představování hereckých rolí (monomane) - Další část Zeamiho traktátů o herecké technice (viz Disk 5) v překladu Petra Holého a Denisy Vostré.
 • Příspěvek k chápání psychologie herectví - Autor se volně drží uměleckých a psychologických názorů významného režiséra Jiřího Frejky a také za pomoci některých novějších poznatků hledá vztahy mezi emocemi, myšlením a výrazem. Scéničnost nebývá jen poklidnou podívanou, pokojným zátiším. Spíše naopak. Scéničnost v sobě obsahuje dynamiku vztahů všech přítomných sil (reprezentovaných přítomnými osobami, objekty, strukturací prostoru,…
 • Příspěvek k hlasové práci herce Eduarda Vojana (1853–1920) - Stať předkládající bohatý materiál o jednom z dominantních výrazových prostředků legendární postavy českého jeviště. (úryvek) […] Eduard Vojan nastoupil do Národního divadla roku 1888, kdy tu oslňoval největší český krasořečník staré gardy, Jakub Seifert, který měl libozvučný, pěvecky školený baryton vždy příjemného témbru a vzornou vokalizaci v duchu Durdíkovy nedoceněné knihy Kallilogie čili…
 • Psaní o hraní - Recenze knihy Zuzany Sílové Disk a generace 1945.
 • Psychologické souvislosti scénické tvorby - Prozatímní výsledky empirické sondy, pro niž si autor vybral Rorschachův test a při které mohl počítat s (anonymní) účastí řady zkušených umělců, především herců. (úryvek) […] Neurčitost / Rorschachův text Jaynes (1990) připomíná, že pro Platona byla poezie božským šílenstvím; katokoche, posedlostí Múzami. To, co v předchozím období tzv. bikamerální mysli…
 • Richard Foreman a jeho PANIKA! - Recenze představení amerického představitele divadelního minimalismu.
 • Rozhovor s Richardem Foremanem - O Panice a dalších inscenacích.
 • Samota, dialóg a komunikácia opusteného herca v schizoidnej situácii (Huba – Poloczek – Labuda) - Analýza hereckých kreací Martina Huby v Süskindově monodramatu Kontrabas hraném bratislavským Štúdiem L+S, Mariána Labudy v titulní postavě Brechtova Pana Puntily z inscenace brněnského Národního divadla a Bronislava Poloczka v Turriniho monodramatu Hotovo, konec! v Divadle Kolovrat) z pohledu režiséra těchto inscenací.
 • Scénická přítomnost v zrcadle historie - Recenze knihy Jane Goodallové Stage Presence (Scénická přítomnost).
 • Scénologie mluvního projevu - Studie věnovaná – na příkladu herectví – problematice zvukově realizovaného psychofyzického prožitku promluv, které tvoří nejen důležitou součást hercova celkového tělesného prožitku, ale také významný bezprostřední (organický) impulz jeho konkrétního scénického chování/jednání. „Jde tu, obecně vzato, o prožitek samotných slov a jejich spojení nebo – v případě zdařilého básnického textu…
 • Školy E. F. Buriana - Vždy znovu – a celkem třikrát – zakládal Emil František Burian herecké školy, kterým dával podobu mladé umělecké dílny úzce související s programem a činností jeho divadla D. (úryvek) První herecká škola Dne 10. 11. 1939 v časopise A‑Zet vyšel inzerát, který oznamoval: „Potřeba nových mladých sil nezatížených tradičním herectvím přiměla dramatika E. F. Buriana…
 • Slovácký divadelní úkaz - Zpráva o aktuální situaci Slováckého divadla při příležitosti recenze Lipusovy inscenace nejnovější hry Lenky Lagronové Křídlo. (úryvek) Rozdíl není ve velikosti, ale v intenzitě. Vždycky mám rád divadlo, které je žité. Ta velká jsou jako zaoceánské lodi, ne každý náklad posádce se hodí. Menší divadla jsou čluny a plachetnice, zkoumat nové průlivy…
 • Slovo na jevišti a ve filmu - Studie z roku 1937 od režiséra a teoretika meziválečného avantgardního divadla o problematice mluveného slova na českém jevišti. (úryvek) Prvá antinomie Teorie, která bude odvozovat vznik řeči z výkřiku bolesti, strachu nebo radosti, bude v rozporu s teorií, jež ztotožňuje dějiny myšlení a představování s dějinami řeči. Tento rozpor by byl překážkou skutečnému výzkumu divadelního…
 • Současná doba a dramatické herectví - Filmy předního německého režiséra Christiana Petzolda Wolfsburg a Yella představují pozoruhodné pokusy o zachycení lidského chování souvisejícího s dnešním kapitalismem a otázkami, které klade. Osvědčuje-li se při těchto pokusech mimořádným způsobem právě herectví Niny Hoss, je to tím, že je schopné ztělesnit toto chování v jeho dramatičnosti. Nina Hoss a…
 • Stanislavského ´systém´ jako zbraň a škola - Recepce systému Stanislavského v českém divadle za podmínek jeho ideologizace po únoru 1948.
 • Studenti herectví o hercích - Výňatky z esejí věnovaných hereckým výkonům, motivovaných snahou získat ze studovaného projevu co nejvíc poznatků důležitých pro kultivaci vlastního hereckého talentu.
 • Tennessee Williams na současném českém jevišti - ‘Interpretační divadlo’ a inscenace Williamsových her v Ostravě a Mladé Boleslavi.
 • Tři inscenace o vyrovnání s minulostí - Recenze her E. O’Neilla, L. Lagronové a E. E. Schmidta v plzeňské činohře, Činoherním studiu Ústí a v Divadle na Vinohradech.
 • Třikrát Boris Rösner - Na pozoruhodném příkladu ‘výbuchu’ herecké tvořivosti bylo možné analyzovat vztah herce k různým režijním přístupům, různým souborům a k různým jevištním prostorům, s nimiž se Boris Rösner úspěšně vyrovnal v případě Molièrova Lakomce, Rostandova Cyrana a Schmittova Frédéricka.
 • Trojice italských virtuosů druhé poloviny 19. století - Studie pojednává o slavných hercích druhé poloviny 19. století – A. Ristoriové, E. Rossim a T. Salvinim, kteří jezdili se svými postavami – především ze Shakespearových dramat – po celé Evropě, obou Amerikách, Austrálii i Egyptě. Krátce sleduje jejich uměleckou kariéru a poté se věnuje i metodám a technikám jejich…