disk

Na cestě k Shakespearovi (Překladatelské reflexe)

Autor: Jiří Josek
Editorka: Zuzana Josková
Malá řada edice Disk – svazek 19

Klíčové problémy spojené s překládáním Shakespearova díla formuluje a třídí Jiří Josek na základě bohatých osobních zkušeností.

Po stručném úvodu do problematiky překladu dramatu a kapitole pojednávající o tradici překládání Shakespeara v českých zemích se …

Projít ohněm: Život a smrt Jana Husa

Z němčiny přeložila Jitka Goriaux Pelechová
Edice Disk malá řada – svazek 17.

Divadelní hra a scénické čtení podle rozhlasového dramatu Edzarda Schapera. Vydali Barbara Hallensleben a Simon Helbling. Z němčiny přeložila Jitka Goriaux Pelechová. Předmluvou opatřil Ota Pavlíček.

„Jsem snad malicherný? Mám snad kalný zrak? Je snad

Žena v divadle Josefa Kajetána Tyla

Autor: Lenka Chválová
Edice Disk malá řada – svazek 15.

Podstatu úsilí našeho předního – a dnes tak opomíjeného – divadelníka první poloviny 19. století (1808–1856) tvoří formování divadla a herectví pomocí psaných textů a v konfrontaci s těmito texty; to na jedné straně, a na druhé straně …

Hry se slovy a tanci

Autor: Milan Šotek
Edice Disk malá řada – svazek 14.

Knížka s předmluvou Jaroslava Vostrého tvoří svérázný pendant k výboru Kabaret Eduarda Basse (edice Disk malá řada – svazek 13.), jehož editorem je právě Milan Šotek. Hry se slovy a tanci obsahují pět dramatických textů, které v rozmezí …

Kabaret Eduarda Basse

Editor: Milan Šotek
Edice Disk malá řada – svazek 13.

„Ze starých útvarů nejoblíbenější druhy duševní zábavy jsou divadlo a varieté. Divadlo vždy cílí k jednostrannému dojmu celého večera, uchvátí po zdvižení opony diváka ať již tragicky, či šprýmovně a zesiluje tento první dojem, řešíc nadhozený problém do …

Divadlo a iluze

Autor: Zdeněk Bartoš
Edice Disk malá řada – svazek 12.

„Ačkoliv se to může zdát podivné, nebylo mi jako režisérovi úplně jasné, co vlastně znamená iluze v divadle – většina definic mi připadala neúplná nebo banální. Tradiční rozdělení na divadlo iluzivní a neiluzivní mě příliš neuspokojovalo, považoval jsem …

Virtuosové

Autor: Jan Hyvnar
Edice Disk malá řada – svazek 11.

K evropskému herectví 19. a počátku 20. století.

Jednotlivé studie této monografie zachycují nejvýznamnější herecké virtuosy ve francouzském, italském, anglickém, německém, polském a ruském divadle a snaží se blíž prozkoumat typ herectví charakteristický pro období pozitivismu, který předcházel …

Psychologické souvislosti scénické tvorby

Autor: Jiří šípek
Edice Disk malá řada – svazek 10.

Tato kniha vznikla díky spojení autorovy erudice v oboru psychologie s láskou ke scénickému – a především hereckému – umění. Ve snaze podpořit původní scénické a scénologické pojmy a náhledy za pomoci psychologie a jejích prostředků vychází Jiří …

Mezi. Stručná interpretace meziprostoru.

Autor: Albert Pražák
Edice Disk malá řada – svazek 9.

„Je to kniha o scénografii, ale díky všem antinomiím a paradoxům, jimiž dokáže neustále obracet známé pojmy a převracet je, jako by tu scénografie byla jen proto, abychom se přes ni a skrze ni dostali úplně jinam. Při …

Hlas a pohyb. Herecká technika a herecká tvořivost

Autor: Maja Jawor
Edice Disk malá řada – svazek 8.

Zkušenosti z Gardzienic a zkoušení inscenace Farmy v jeskyni Sclavi / Emigrantova Píseň.

Deníkové záznamy, vzpomínky, zápisy cvičení a zkoušek… Ze střípků praktických zkušeností nabytých při hereckém tréninku, zaměřeném na rozvíjení hlasového a pohybového projevu, složila Maja Jawor …

Mimesis a poiesis

Autor: Eliška Vavříková
Edice Disk malá řada – svazek 7.

Od etnoscénologického výzkumu k hereckému projevu v inscenaci Farmy v jeskyni Sclavi / Emigrantova Píseň.

„Disertační práce Elišky Vavříkové představuje současně záznam i autorčinu reflexi dlouhého procesu vznikání a tvorby dnes již legendární inscenace divadelního studia Farma v 

Dopis d’Alembertovi

Autor: Jean-Jacques Rousseau
Edice Disk malá řada – svazek 6.

Slavný esej o divadle do češtiny poprvé přeložil Zdeněk Bartoš.

Dopis d’Alembertovi neboli Dopis o divadle obráží filozofovo ‘programové rozhodnutí’ opustit roli milovníka a obhájce divadla, které vyvolává v publiku nemístné vášně, a zvolit si roli jeho kritika. …

Scénologie krajiny

Autor: Josef Valenta
Edice Disk malá řada – svazek 5.

5. svazek malé řady edice Disk, doprovázený bohatým fotografickým materiálem, otvírá téma scénologie životního prostředí či životního prostoru člověka. Jak člověk uplatňuje scénický smysl při vnímání krajiny? „Scéničnost krajiny je založena na scénickém postoji či jednání člověka […]

From Drama Technique to Scenology

Author: Július Gajdoš
Edition Disk small series – volume 4.

When contemplating the development of the Western drama theory from Aristotle to modern authors, one could define it most concisely as “From Metaphysics to Technique”. That development

reached its apex in the 19th century in Freytag’s Die Technik …

Elektroakustická hudba a vybrané koncepty radioartu

Autor:  Michal Rataj
Edice Disk malá řada – svazek 3.

Problematika vymezování tvůrčích pozic v prostředí akustických umění z pohledu domácí scény radioartu.

Absolvent HAMU, hudební skladatel, publicista a producent zasvěceně provází čtenáře světem elektroakustické hudby – v posledních padesáti letech živě se rozvíjející oblasti hudebního umění. Věnuje …

Předmluva ke Cromwellovi

Autor: Victor Hugo, přeložil Zdeněk Bartoš, úvodní studie Daniela Jobertová
Edice Disk malá řada – svazek 2.

První český překlad nejvýznamnějšího manifestu romantického dramatu.

Roku 1827 pětadvacetiletý Victor Hugo směle předestře základy nového žánru založeného na svobodě inspirace a formy. Předmluva je ve skutečnosti doslovem k monumentálnímu historickému …

Od techniky dramatu ke scénologii

Autor: Július Gajdoš
Edice Disk malá řada – svazek 1.

Malou řadu edice Disk uvádí soubor studií Júlia Gajdoše Od techniky dramatu ke scénologii.

Uvažujeme-li o vývoji západní teorie dramatu od Aristotela k moderním autorům, mohli bychom ji nejstručněji charakterizovat heslem ‘Od metafyziky k technice’. Vrcholu dosahuje tento …