disk

Právě vydáváme

Naposledy vyšlo

Malá řada:

Stanislavského objev herecké kreativity a jeho sociokulturní souvislosti

Stanislavského objev herecké kreativity a jeho sociokulturní souvislosti

Autor: Jaroslav Vostrý Malá řada edice Disk – svazek 18 Téma této studie tvoří Stanislavského pojetí herectví jako tvorby, což souvisí s fenoménem tak charakteristickým pro období modernity, jaký představuje objev lidské kreativity. Proto nebylo možné pominout vývoj, který K. S. Stanislavskij (1863–1938) dovršuje: vývoj od výkonu v roli k tvorbě postavy a…

Projít ohněm: Život a smrt Jana Husa

Projít ohněm: Život a smrt Jana Husa

Z němčiny přeložila Jitka Goriaux Pelechová Edice Disk malá řada – svazek 17. Divadelní hra a scénické čtení podle rozhlasového dramatu Edzarda Schapera. Vydali Barbara Hallensleben a Simon Helbling. Z němčiny přeložila Jitka Goriaux Pelechová. Předmluvou opatřil Ota Pavlíček. „Jsem snad malicherný? Mám snad kalný zrak? Je snad můj rozum…

České divadlo pro děti a s dětmi v první polovině 19. století

České divadlo pro děti a s dětmi v první polovině 19. století

Autor: Kateřina Řezníčková Edice Disk malá řada – svazek 16. Jak vypadalo české dětské divadlo v první polovině 19. století? Jak se v něm odrážely školské reformy, sílící české národní hnutí a sociální proměny, postupná emancipace české literatury od vzorů především z německé kultury? Fenomén historie divadla pro děti je prozatím jen velmi…

Velká řada:

Komedie podle Václava Klimenta Klicpery

Komedie podle Václava Klimenta Klicpery

Komedie podle Václava Klimenta Klicpery Autor: Milan Šotek Velká řada edice Disk – svazek 42 Dvaadvacet v češtině dokončených komedií V. K. Klicpery (1792–1859) inspirovalo Milana Šotka (*1985) k napsání hravé variace Mlynářova opička (premiéra 25. května 2017 ve Stavovském divadle, režie Štěpán Pácl), jejíž text najdete v této knížce, ale…

Ono no Komači – básně a básnířka v divadelních hrách nó

Ono no Komači – básně a básnířka v divadelních hrách nó

Legenda Komači Ono no Komači – básně a básnířka v divadelních hrách nó Autorka: Zdenka Švarcová Velká řada edice Disk – svazek 41 Geniální básnířka Ono no Komači, žijící v 9. století u japonského císařského dvora, kde poezie patřila k nezastupitelným prostředkům vyjadřujícím mezilidské vztahy ve veřejném i nejsoukromějším životě, přitahuje už…

České drama a český hrdina

České drama a český hrdina

Autoři: Jaroslav Vostrý a Zuzana Sílová Velká řada Edice Disk – svazek 40 Kniha je věnována 100. výročí 28. října 1918 Tyl – Hálek – Adámek – Vrchlický – Jirásek – Mrštíci – Preissová – Hilbert – Kvapil – Dyk – Mahen – Čapek – Medek – Langer – Topol…: Česká…

Edice Disk

Edice Disk – velká a malá řada navazuje na více než desetiletou činnost časopisu Disk ve formě tematizovaných monografií věnovaných výzkumu a reflexi dramatického umění a specifických i nespecifických scénických projevů v kontextu kultury.

Edici připravuje Ústav teorie scénické tvorby DAMU.

Kontakty

Edice Disk pro studium scénické tvorby
Ústav teorie scénické tvorby DAMU
Karlova 26, 116 65 Praha 1

Odpovědná redaktorka:
doc. Zuzana Sílová, Ph.D.
e-mail: zuzana.silova@damu.cz
tel.: 234 244 223; 234 244 287

Vydává Nakladatelství KANT – Karel Kerlický, kant@kant-books.com, pro Akademii múzických umění v Praze.

Objednávky: kosmas.cz

Pro pedagogy a studenty k dostání za sníženou cenu v knihovně DAMU, Karlova 26, Praha 1.