disk

Právě vydáváme

Naposledy vyšlo

Malá řada:

Projít ohněm: Život a smrt Jana Husa

Projít ohněm: Život a smrt Jana Husa

Z němčiny přeložila Jitka Goriaux Pelechová Edice Disk malá řada – svazek 17. Divadelní hra a scénické čtení podle rozhlasového dramatu Edzarda Schapera. Vydali Barbara Hallensleben a Simon Helbling. Z němčiny přeložila Jitka Goriaux Pelechová. Předmluvou opatřil Ota Pavlíček. „Jsem snad malicherný? Mám snad kalný zrak? Je snad můj rozum…

České divadlo pro děti a s dětmi v první polovině 19. století

České divadlo pro děti a s dětmi v první polovině 19. století

Autor: Kateřina Řezníčková Edice Disk malá řada – svazek 16. Jak vypadalo české dětské divadlo v první polovině 19. století? Jak se v něm odrážely školské reformy, sílící české národní hnutí a sociální proměny, postupná emancipace české literatury od vzorů především z německé kultury? Fenomén historie divadla pro děti je prozatím jen velmi…

Žena v divadle Josefa Kajetána Tyla

Žena v divadle Josefa Kajetána Tyla

Autor: Lenka Chválová Edice Disk malá řada – svazek 15. Podstatu úsilí našeho předního – a dnes tak opomíjeného – divadelníka první poloviny 19. století (1808–1856) tvoří formování divadla a herectví pomocí psaných textů a v konfrontaci s těmito texty; to na jedné straně, a na druhé straně vliv herců…

Velká řada:

Ono no Komači – básně a básnířka v divadelních hrách nó

Ono no Komači – básně a básnířka v divadelních hrách nó

Legenda Komači Ono no Komači – básně a básnířka v divadelních hrách nó Autorka: Zdenka Švarcová Velká řada edice Disk – svazek 41 Geniální básnířka Ono no Komači, žijící v 9. století u japonského císařského dvora, kde poezie patřila k nezastupitelným prostředkům vyjadřujícím mezilidské vztahy ve veřejném i nejsoukromějším životě, přitahuje už…

České drama a český hrdina

České drama a český hrdina

Autoři: Jaroslav Vostrý a Zuzana Sílová Velká řada Edice Disk – svazek 40 Kniha je věnována 100. výročí 28. října 1918 Tyl – Hálek – Adámek – Vrchlický – Jirásek – Mrštíci – Preissová – Hilbert – Kvapil – Dyk – Mahen – Čapek – Medek – Langer – Topol…: Česká…

Hercova cesta / O herecké technice

Hercova cesta / O herecké technice

Autor: Michail Čechov Velká řada edice Disk – svazek 39  První souborné vydání s úvodní studií překladatelky Zoji Oubramové, věnovanou životu a dílu slavného ruského herce a pedagoga. V roce 1928 vychází v tehdejším Leningradě útlá kniha Hercova cesta. Obsahuje Čechovovy vzpomínky na dětství, blízké přátele, na divadelní práci v Uměleckém divadle K. S.…

Edice Disk

Edice Disk – velká a malá řada navazuje na více než desetiletou činnost časopisu Disk ve formě tematizovaných monografií věnovaných výzkumu a reflexi dramatického umění a specifických i nespecifických scénických projevů v kontextu kultury.

Edici připravuje Ústav teorie scénické tvorby DAMU.

Kontakty

Edice Disk pro studium scénické tvorby
Ústav teorie scénické tvorby DAMU
Karlova 26, 116 65 Praha 1

Odpovědná redaktorka:
doc. Zuzana Sílová, Ph.D.
e-mail: zuzana.silova@damu.cz
tel.: 234 244 223; 234 244 287

Vydává Nakladatelství KANT – Karel Kerlický, kant@kant-books.com, pro Akademii múzických umění v Praze.

Objednávky: kosmas.cz

Pro pedagogy a studenty k dostání za sníženou cenu v knihovně DAMU, Karlova 26, Praha 1.