disk

Režisér a herecký soubor. Případ K. H. Hilara

Autoři: Jaroslav Vostrý a Zuzana Sílová
Velká řada edice Disk – svazek 49

 

Dlouho postrádaná monografie o největším a současně jakoby nejkontroverznějším českém divadelním režisérovi Karlu Hugo Hilarovi (1885–1935) vychází z nejžhavější problematiky jeho šéfování ve Vinohradském divadle a v činohře Národního divadla: Byl diktátor? Nebo své …

Antoine Vitez: Režisér a pedagog… tedy dramaturg?

Autorka: Jitka Goriaux
Velká řada edice Disk – svazek 48

Je skutečně s podivem, že české prostředí prozatím dílo a působení Antoina Viteze do značné míry ignorovalo. Estetika jeho inscenací a jeho myšlení o divadle přitom přesahují ryze francouzský kontext a rozvíjejí otázky spjaté s evropskou činohrou a …

Problém Brecht II – Jinde

Editoři Jaroslav Vostrý a Miroslav Plešák
Edice Disk velká řada – svazek 46

Jak se vyrovnávají s tvorbou Bertolta Brechta nejen naši nejbližší sousedé, ale i francouzská či britská a americká divadelní kultura?

Brecht na slovenskom profesionálnom javisku /Martin Porubjak/ –

Inscenácie hier Bertolta Brechta v slovenskom divadle …

Problém Brecht I – U nás

Editoři Jaroslav Vostrý a Miroslav Plešák
Edice Disk velká řada – svazek 45

Jak se české divadlo vyrovnávalo s dílem jednoho z největších divadelníků 20. století, Bertolta Brechta?

Brecht a česká divadelní poetika /Jan Císař/ – Brechtova Berlínská dramaturgie /Jaroslav Vostrý/ – Můj Brecht /Miloš Štědroň/ – Brechtovská …

Herci a herectví v českém zábavněhudebním divadle

Autor: Pavel Bár
Velká řada edice Disk – svazek 44

Často a s oblibou se říkává, že herectví ‘je jen jedno’. Nevyžadují ale různé divadelní druhy a žánry odlišné přístupy k performanci příběhu, který je základem každého divadelního díla? Jak označit interprety operet a muzikálů – jako herce, …

Scénování a umění

Autor: Jaroslav Vostrý
Velká řada edice Disk – svazek 43

V pozdní modernitě se požadavek tvořivosti a originality, spojené s vytvářením něčeho nového – požadavek vyhrazený do té doby zejména umění – stal čímsi všeobecně vyžadovaným. Aby také ne, vždyť stálý růst produkce nezbytně vyžaduje její permanentní inovaci …

Komedie podle Václava Klimenta Klicpery

Komedie podle Václava Klimenta Klicpery

Autor: Milan Šotek
Velká řada edice Disk – svazek 42

Dvaadvacet v češtině dokončených komedií V. K. Klicpery (1792–1859) inspirovalo Milana Šotka (*1985) k napsání hravé variace Mlynářova opička (premiéra 25. května 2017 ve Stavovském divadle, režie Štěpán Pácl), jejíž text najdete v …

Ono no Komači – básně a básnířka v divadelních hrách nó

Legenda Komači

Ono no Komači – básně a básnířka v divadelních hrách nó

Autorka: Zdenka Švarcová
Velká řada edice Disk – svazek 41

Geniální básnířka Ono no Komači, žijící v 9. století u japonského císařského dvora, kde poezie patřila k nezastupitelným prostředkům vyjadřujícím mezilidské vztahy ve veřejném i …

České drama a český hrdina

Autoři: Jaroslav Vostrý a Zuzana Sílová
Velká řada Edice Disk – svazek 40

Kniha je věnována 100. výročí 28. října 1918

Tyl – Hálek – Adámek – Vrchlický – Jirásek – Mrštíci – Preissová – Hilbert – Kvapil – Dyk – Mahen – Čapek – Medek – Langer …

Hercova cesta / O herecké technice

Autor: Michail Čechov
Velká řada edice Disk – svazek 39 

První souborné vydání s úvodní studií překladatelky Zoji Oubramové, věnovanou životu a dílu slavného ruského herce a pedagoga.

V roce 1928 vychází v tehdejším Leningradě útlá kniha Hercova cesta. Obsahuje Čechovovy vzpomínky na dětství, blízké přátele, na …

Divadelním ředitelem 1945–1950: Jiří Frejka na Vinohradech

Editoři: Jaroslav Vostrý, Zuzana Sílová a Pavelů Bár
Velká řada edice Disk – svazek 38

Režiséru Jiřímu Frejkovi byla jeho inscenační tvorba i v těžkých chvílích aspoň do jisté doby osvobozováním od strachu, kterému na počátku hrozných 50. let minulého století čím dál víc propadal jako ředitel; propadal …

Poučení hercům

Autir: Zeami Motokijo
Velká řada edice Disk – svazek 37

O předávání stylu a květu / Obrazy květu / Cesta k dosažení květu / Devět stupňů

Z klasické japonštiny přeložili Tomáš Klíma, Jana Ryndová, Petr Holý a Denisa Vostrá, která je i autorkou úvodní studie

„Co uchováme jako

Dramaturgie her Karla Čapka

Autor: Jana Cindlerová
Velká řada edice Disk – svazek 36

Kniha věnovaná dramaturgickým rozborům pěti her Karla Čapka (Loupežník, RUR, Věc Makropulos, Bílá nemoc, Matka) vznikla ze dvou podnětů, které spolu úzce souvisejí. Tím prvním je autorčino přesvědčení o vrcholné kvalitě, kterou má české divadlo ukryto v dramatické …

Scénické tradice jihovýchodní Asie

Autor: Stanislav Slavický
Velká řada edice Disk – svazek 35

Co je na Orientu pro kreativní a hledající umělce dodnes tak atraktivní? Můžeme zde v autentické podobě nalézt a vidět to, co Evropa již dávno ztratila – ztratili jsme např. živé a v praxi kontinuálně udržované povědomí původního …

Předpoklady japonské scéničnosti

Autor: Denisa Vostrá
Velká řada edice Disk – svazek 34

Vnímání krásy – vybrané japonské estetické koncepty / Obřad a scénování / Scénologie japonského prostoru k obývání / Energie slova v prostoru / Prostor a pohyb – síla tradic v japonském jevištním umění / Divadelní setkávání Japonska se

Frejkovy Schovávané na schodech. Poezie a politika

Editoři: Zuzana Sílová a Pavel Bár
Velká řada edice Disk – svazek 32

Jaké místo zaujímá v české moderní kultuře velký divadelní režisér Jiří Frejka (1904–1952)? – Možnosti celkového pohledu na jeho život a dílo jako by stále bránil ne zcela dostatečný výzkum dokumentárních materiálů. Právě z tohoto …

Divadlo Thomase Ostermeiera – Na cestě za novým realismem

Autor: Jitka Goriaux Pelechová
Velká řada edice Disk – svazek 31

Monografie představuje předního německého divadelního režiséra Thomase Ostermeiera. Sleduje uměleckou cestu dnešního čtyřicátníka od jeho pobytu na divadelní škole Ernsta Busche přes založení slavné studiové scény Baracke při berlínském Deutsches Theater až po jeho nástup do čela …

Městská divadla pražská v éře Oty Ornesta (1950–1972)

Editoři Jaroslav Vostrý a Zuzana Sílová
Velká řada edice Disk – svazek 30
Městská divadla pražská vznikla v roce 1950 spojením dvou malých divadel – Komorního a Komedie – když velké Městské divadlo na Vinohradech zabrala armáda. Monografie věnovaná období, ve kterém stál v čele poválečných Městských divadel …

O hercích a herectví

Autor: Jaroslav Vostrý
Velká řada edice Disk – svazek 29

Knihu O hercích a herectví píše zkušený divadelník. Spoluzakladatel a první umělecký šéf Činoherního klubu v jeho slavné éře 60. let, autor jedné z nejhranějších českých komedií Tři v tom, dramaturg, režisér a divadelní pedagog, který dokáže …

Scénické tradice Latinské Ameriky

Autor: Stanislav Slavický
Velká řada edice Disk – svazek 27

Monografie věnovaná ibero-africkým a indiánským kultům a slavnostem a doplněná rozsáhlou obrazovou dokumentací nabízí srovnání původních scénických tradic tří kontinentů, které se po objevu Nového světa setkaly v prostoru Jižní Ameriky, aby po jejich vzájemné synkrezi vznikly scénické …

Komedianti na české scéně – Od divadla k filmu

Autor: Zuzana Sílová
Velká řada edice Disk – svazek 26

Od živelné komiky ke komedii charakteru (Komik z Vlastenského: Václav Svoboda * Komediant Josefa Kajetána Tyla – rázný komik prostonárodní: Jan Kaška * Diblík, šotek z hor aneb co dokáže ženský živel: Eliška Pešková * Z arénního komika …

Od operety k muzikálu – Zábavněhudební divadlo v Československu po roce 1945

Autor: Pavel Bár
Velká řada edice Disk svazek 25

Soubor studií publikovaný v této knize rozvíjí jednotné téma: formování podoby zábavněhudebního divadla v poválečném Československu. Související dění začíná v okamžiku, kdy výnosy ministra Zdeňka Nejedlého zbavily toto divadlo jednoho z jeho základních atributů – soukromopodnikatelského systému provozování. A …

Sláva a bída herectví

Velká řada edice Disk – svazek 24

 Monografie věnovaná českému herectví se zabývá nejen obecnějšími otázkami spojenými s tímto uměním – co vlastně tvoří hercovo charisma, v čem spočívá symbolická potence hereckého umění, jak zkoumat jeho osobnostní zdroje, proč patří herectví k nejobdivovanějším i k nejzavrhovanějším uměleckým povoláním …

Mezi skutečností a snem -Kapitoly z poetiky pohádkové hry

Autor: Eva Machková
Edice Disk velká řada – svazek 23

Kniha přední odbornice a známé pedagožky se zabývá problémy pohádkové dramatiky pro děti, konkrétně her, které vznikly od poslední čtvrtiny 19. století až do konce 80. let století 20. Proč se postupně zhoršuje úroveň pohádkových her a vůbec …

Divadlo – kultura – podmínky (Osobní zkušenost)

Autor: Jiřín Šesták
Edice Disk velká řada – svazek 20.

Tahle kniha by se také mohla jmenovat Jihočeské divadlo můj osud. Autor v něm působí už více než třicet let a za tu dobu vystřídal nejen na jevišti řadu rolí: herec, režisér, umělecký šéf, ředitel… Úhel pohledu, …

Scénologie (každodenního) chování

Autor: Josef Valenta
Edice Disk velká řada – svazek 18.

Proč se scénujeme? Jak člověk uplatňuje scénický smysl v běžném životě a v běžném chování? – Autor úspěšné Scénologie krajiny, která vyšla jako 5. svazek malé řady edice Disk a otevřela téma scénologie životního prostředí či životního …

Image and Narrative

Authors: Jaroslav Vostrý, Miroslav Vojtěchovský
On scenity in the plastic and dramatic arts. Edition Disk large series

“We shall not be concerned in the following chapters with the staging or presentation of goods for sale, or with ‘non-artistic’ self-staging, because, apart from anything else, we do not want

Česká divadelní tradice: mýtus, nebo živá skutečnost?

Autor: Jan Císař
Edice Disk velká řada – svazek 17.

Co je činohra? Jak souvisí tento pojem s institucí zvanou Národní divadlo? Tyto otázky si klade přední český divadelník – praktický dramaturg, historik, teoretik, kritik a pedagog – v jednotlivých studiích zabývajících se historií vzniku takové instituce v …

Od inscenace k instalaci, od herectví k performanci

Autor: Július Gajdoš
Edice Disk velká řada – svazek 16.

Výsledek několikaletého zkoumání vybraných scénických projevů 20. století se zaměřuje na zachycení jejich vývoje a proměny z pohledu druhého tisíciletí.

Předmětem zkoumání jsou okamžiky transgrese jak scénického tak vizuálního umění, a to od  performance a performančního umění k …

Scénologie dramatu (Úvahy a interpretace)

Autor: Jaroslav Vostrý
Edice Disk velká řada – svazek 15.

Drama jako scénický projekt: Na konkrétních příkladech (Tartuffe, Krejcarová opera, Tři sestry, Šest postav hledá autora, Radúz a Mahulena, Kosmické jaro… aj.) sleduje autor, zkušený divadelník a pedagog, opakující se vývoj od improvizovaného projevu k psanému dramatickému textu

Divadelní věda. Úvod

Autor: Andreas Kotte
Edice Disk velká řada – svazek 13.

Přeložila Jana Slouková

Na počátku této knihy nestály teoretické elaboráty, ale konkrétní otázky: Jak z životního procesu vystupují situace a výjevy, které vyústí v divadlo, a jak se v něm znovu ztrácejí? Co se označovalo a označuje pojmem …

Budování divadla

Autor:  Daniel Hrbek
Edice Disk velká řada – svazek 12.

Jak vybudovat divadlo? Přirozenou cestou se stalo pro Daniela Hrbka založení studentského komediantského spolku CD 94, který se postupně profesionalizoval. Na přelomu tisíciletí vyhrál Daniel Hrbek konkurz na ředitele pražského Švandova divadla, kde ho čekal nelehký úkol: řídit …

Generace a kontinuita. K českému scénickému umění 20. století

Uspořádala: Zuzana Sílová
Edice Disk velká řada – svazek 11.

Uspořádala Zuzana Sílová

Soubor studií Jana Císaře, Pavla Bára, Jaroslava Vostrého a Zuzany Sílové navazuje na publikaci Disk a generace 1945 – O Jaroslavě Adamové a Jaromíru Pleskotovi a tentokrát je věnován dramatickému herectví Otomara Krejči, komediálnímu a …

Je dnes ještě možné herecké umění? Příspěvek ke scénologii herectví

Autoři: Jaroslav Vostrý a Zuzana Sílová
Edice Disk velká řada – svazek 10.

Na základě čeho můžeme odlišovat herecké umění od kvazi-herectví pěstovaného v každodenním životě ‘mediální epochy’? Při pokusu odpovědět na provokativně položené otázky přibližují autoři čtenářům inscenace v předních berlínských a pařížských divadlech a herecké umění …

Umělecký management v podnikatelském stylu

Autor: Giep Hagoort
Velká řada edice Disk – svazek 9.

Na celém světě se na začátku 21. století objevila velká poptávka po vysokém standardu znalosti managementu v kulturním sektoru. V populární příručce se autor – pedagog Vysoké školy umění v Utrechtu – pokouší prostřednictvím konkrétních příkladů spojit teorii …

Fenomén Gilbert & Sullivan. Vznik anglické operety

Autor: Monika Bártová-Brabcová
Edice Disk velká řada – svazek 7.

První česká monografie věnovaná zakladatelům a současně nejvýznamnějším představitelům anglické operety, dramatikovi Williamu S. Gilbertovi a skladateli Arthuru Sullivanovi.

V souvislosti s tvorbou Gilberta a Sullivana mluvíme o fenoménu či ‘škole’ srovnatelné s tradicí operety pařížské či vídeňské. …

O českém dramatickém herectví 20. století

Autor: Jan Hyvnar
Edice Disk velká řada – svazek 6.

Soubor studií zachycuje základní linii vývoje českého dramatického herectví v celém průběhu 20. století a postihuje utváření vlastní tradice uměleckého dramatického divadla, na němž se podílely významné osobnosti: od nástupu generace Jaroslava Kvapila do Národního divadla v roce …

Josef Kajetán Tyl 1808 – 1856 – 2006 – 2008

Edice Disk velká řada – svazek 5.

Sborník soustřeďuje příspěvky pronesené na sympoziu „Josef Kajetán Tyl a česká (divadelní) kultura“, které se konalo v září 2006 v předvečer plzeňského mezinárodního divadelního festivalu k příležitosti stopadesátého výročí smrti velkého českého divadelní-ka a s perspektivou dvoustého výročí jeho narození.
Na

Král Ubu / Ubu the King – Jarry & Grossman & Fára

Autor: Kateřina Miholová
Divadlo Na zábradlí / 1964–1968 / CD / Edice Disk velká řada – svazek 4.

Proslulou inscenaci Divadla Na zábradlí z roku 1964 analyzuje autorka s cílem uchovat v naší paměti dílo, které ve své době získalo věhlas doma i v zahraničí a jako takové …

Scénologie Ostravy

Autor:  radovan Lipus
Edice Disk velká řada – svazek 3.

Scénologií se nazývá zkoumání fenoménu scény a scéničnosti, které je v době dříve netušeného rozvoje médií a dříve nepředstavitelného rozšíření jejich vlivu – a s tím obojím spojeného scénování a sebescénování kdečeho a kdekoho – jistě velice aktuální. …

DISK a generace 1945 – O Jaroslavě Adamové a Jaromíru Pleskotovi

Autor: Zuzana Sílová
Edice Disk velká řada – svazek 2.

Jak zachytit složité cesty českého divadla po roce 1945? Po úspěšné monografii věnované Radovanu Lukavskému (Achát, 1999) sleduje její autorka osudy dalších osobností velké herecké generace, jejíž umělecký vývoj neobyčejně tvrdě ovlivnil historický kontext: německá okupace, únorový převrat …

Odpoutané divadlo

Autor: Alexandr Tairov, přeložila Alena Morávková
Edice Disk velká řada – svazek 1.

Velkou řadu edice Disk, kterou připravuje redakční kruh našeho časopisu, zahajujeme vydáním jednoho ze základních děl evropské divadelní literatury 20. století. Brzy po prvním ruském vydání byly Režisérovy zápisky přeloženy do všech světových jazyků. Pod …