disk

Časopis pro studium scénické tvorby Disk vycházel v letech 2002–2012. 42 čísel časopisu připravil Ústav dramatické a scénické tvorby DAMU. Čtvrtletník spojený s činností jmenovaného ústavu přispíval ke studiu dramatického a scénického umění na základě jeho reflexe v širším kontextu. Proto věnoval pozornost nejen těm uměním, která se tradičně řadí do této oblasti, ale i sourodým aspektům dalších uměleckých disciplín, a to v kontextu všeobecné scénovanosti života a světa v mediálním věku.
K vytvoření podrobnější představy o zaměření časopisu i náplně jednotlivých čísel slouží vedle obsahů čísel, doplněných ukázkami, také články, které tato čísla uvádějí a které uveřejňujeme na archivních stránkách spolu s anglickým a francouzským shrnutím. K rychlé orientaci v problematice, kterou se časopis Disk zabýval, slouží tematické rozřazení statí (Témata).