disk

Téma: symbolismus 2

Recenze třetího svazku Dramatiky ruského symbolismu (obsahuje „malé hry o lásce“ od Alexandra Bloka a Valerie Brjusova, a to v originále i v českém překladu D. Kšicové, která je překladatelkou a spolu s P. Kleinem autorkou doprovodných studií a komentářů).…

Ruské divadlo v Praze

Recenze rozsáhlé publikace petrohradského literárního a divadelního historika Igora Inova o ruském emigrantském divadle v Čechách ve 20. – 40. letech 20. století.…