disk

Od prožívání k jednání – Předpoklady a cíle Stanislavského reformy

Překlad Alena Morávková
Editor svazku a autor studie Od prožívání k umění Jaroslav Vostrý
Velká řada edice Disk – svazek 47

 

V tomto svazku velké řady edice Disk předkládáme čtenářům výběr česky dosud nepublikovaných statí K. S. Stanislavského, které zkratkovitě, ale výstižně mapují obraz vývoje myšlení velkého ruského divadelníka. Vedle přípravných materiálů k zásadním dílům, v nichž Stanislavskij formuloval svůj „systém“ či „metodu“ herecké tvorby, uveřejňujeme také stať, v níž pro Britskou encyklopedii shrnul svou uměleckou, teoretickou i pedagogickou koncepci, a konečně i jeden z posledních textů o přístupu k tvorbě herecké postavy, na němž pracoval před koncem svého života, ale nestačil jej dokončit a shrnout v další knize. Překlad statí od Aleny Morávkové (ve spolupráci s editorem knihy Jaroslavem Vostrým) nově řeší problematiku českých ekvivalentů řady zásadních pojmů.

Závěrečná studie editora prof. Vostrého „Od prožívání k umění“ staví do nového světla Stanislavského pojem prožívání jak v konfrontaci s výsledky současné neurovědy, jmenovitě s teorií Antonia Damasia, tak v souvislosti s celkovým vývojem Stanislavského „systému“.

 

Obsah svazku:

Konstantin Sergejevič Stanislavskij:

*Z přípravných materiálů k práci o herecké tvorbě

*O různých směrech v divadelním umění:  Rutinérství / Umění předvádění | Umění prožívání | Smíšené směry

*Umění herce a režiséra

*Přístup k tvorbě role (Nalezení sebe v roli a role v sobě)

 

Jaroslav Vostrý: Od prožívání k umění

1 Emoce a prožitky | 1.1 Stanislavskij a Damasio | 1.2 Od představy k příběhu | 1.3 Damasiův svět afektů | 1.4 „Ať pláče divák!“ | 1.5 Lze pocity fixovat?

2. Tvorba postavy | 2.1 Konec hereckých oborů | 2.2 Přirozenost a příroda | 2.3 Prožívání a tvorba | 2.4 Divadlo a umění | 2.5 Tvůrčí sebecítění

 

Připravil Ústav teorie scénické tvorby DAMU, vydalo Nakladatelství KANT – Karel Kerlický pro Akademii múzických umění v Praze; 1. vydání, Praha 2022; ISBN 978-80-7437-367-1; objednávky přijímá kant@kant-books.com.