disk

Ladislav Smoček na zkoušce

Na spolupráci významného českého režiséra s herci Divadla na Vinohradech při inscenaci Povídky z vídeňského lesa sleduje autorka problematiku vztahu mezi možnostmi textové předlohy a konkrétním jevištním jednáním.…

Zpráva o prvním ročníku (2000-2001)

Koláž autorských textů studentů prvního ročníku činoherního herectví s pedagogickým komentářem Evy Salzmannové se týká vztahu subjektivní výpovědi a její tvarové objektivace v hereckém vyjadřování i širší problematiky vztahu individuálně osobního a ansámblového scénického projevu.

Prostor divadla a divadlo prostoru

Studie o dotycích divadla s architekturou, a to zejména z hlediska dramatičnosti jejích projevů (s důležitou připomínkou tak významných umělců pracujících v obou oblastech, jako byli Feuerstein a Obrtel).

Režie jako funkce metajazyková

Autor definuje pojem metajazyka v divadelním tvoření a ukazuje na úlohu režie při jeho konstituování v každém jednotlivém díle, tj. při zajišťování podmínek dorozumění mezi jevištěm a hledištěm, neodmyslitelných od jeho konvencionality.

Disk 2 (prosinec 2002)

Většina slíbených příspěvků (viz 3. stránku obálky prvního čísla), která se do tohoto svazku vešla (ostatní uveřejníme v březnovém čísle dalšího ročníku), se zabývá problematikou, která zaujímá v činnosti Ústavu pro teorii a historii divadelní tvorby nejdůležitější místo – to znamená zkoumáním divadelního díla (ať jednotlivého či třeba …