disk

Zpráva o prvním ročníku (2000-2001)

Koláž autorských textů studentů prvního ročníku činoherního herectví s pedagogickým komentářem Evy Salzmannové se týká vztahu subjektivní výpovědi a její tvarové objektivace v hereckém vyjadřování i širší problematiky vztahu individuálně osobního a ansámblového scénického projevu.