disk

Hlas a pohyb. Herecká technika a herecká tvořivost

Autor: Maja Jawor
Edice Disk malá řada – svazek 8.

Zkušenosti z Gardzienic a zkoušení inscenace Farmy v jeskyni Sclavi / Emigrantova Píseň.

Deníkové záznamy, vzpomínky, zápisy cvičení a zkoušek… Ze střípků praktických zkušeností nabytých při hereckém tréninku, zaměřeném na rozvíjení hlasového a pohybového projevu, složila Maja Jawor ve své disertaci osobitou reflexi pobytu v gardzienické divadelní komuně, která je schopná kumulovat mohutnou inspirační energii mladých lidí z celého světa.

Cvičení u mistrů antropologického divadla bylo základem, čtyřletá práce ve Farmě v jeskyni pak příležitostí k samostatné tvůrčí práci. Rozvíjení hlasového a pohybového projevu nesloužilo jen k získání dokonalé herecké techniky, ale stalo se prostředkem poznání sebe sama i partnerů a součástí svébytného uměleckého procesu, který vyvrcholil pozoruhodnou divadelní inscenací o osudu a údělu rusínských emigrantů, dnes ověnčenou mnoha mezinárodními úspěchy. V průběhu zkoušení inscenace se současně vynořovaly otázky přesahující problematiku techniky a tvořivosti i jejich vzájemné vazby, které ukázaly, že divadlo a hereckou přípravu pojímá Maja Jawor především jako lidskou zkušenost: takové otázky souvisejí s každou tvůrčí činností a v obecnější rovině se dotýkají původu, kultury, emigrace, postavení člověka v moderním světě.

 

Připravil Výzkumný ústav dramatické a scénické tvorby Divadelní fakulty AMU, vydalo Nakladatelství KANT – Karel Kerlický; 1. vydání, Praha 2010; ISBN 978-80-7437-031-1 (KANT); objednávky přijímá kant@kant-books.com.