disk

Město a (jeho) divadlo – Historie královéhradeckého divadelního pahorku

Autor: Alexandr Gregar
Edice Disk velká řada – svazek 22.

velka rada22Inspirací pro napsání této knihy se stal autorův osobní vztah k městu, jehož divadelní tradice sahá do středověku. Mimořádnými fenomény královéhradecké kulturní historie byly zdejší jezuitské divadlo a působení V. K. Klicpery, pro život města měly význam kočující společnosti, bohatá činnost českých i německých ochotnických spolků a vznik stálé profesionální scény. Hlavní pozornost věnuje autor dnešním podobám divadelních aktivit v tomto městě, konkrétně mezinárodnímu festivalu Divadlo evropských regionů, který od roku 1995 pořádá společně Klicperovo divadlo s Divadlem Drak. Přehlídku profesionálních divadel z domova i ze zahraničí provází od roku 2000 Open Air program, který pro scénické produkce nejrůznějšího druhu, zahrnující profesionály i amatéry, využívá veřejný prostor města. Podobu prvních patnácti ročníků festivalu Divadlo evropských regionů i rozvoj jeho Open Air programu autor reflektuje v širších souvislostech, když plasticky líčí jejich průběh a přitom zkoumá vliv festivalu na život města a jeho obyvatel včetně politické reprezentace. Vyzdvihuje podíl této svébytné události a svátku divadla na atmosféře města i dominantní úlohu královéhradeckého publika, věnuje se manažerským otázkám a marketingu. Svou knihu doplňuje soupisy inscenací uvedených v rámci festivalu a Open Air programu v letech, kdy se na vytváření jejich podoby a organizaci jejich dění sám aktivně spolupodílel.

 

Připravil Ústav dramatické a scénické tvorby Divadelní fakulty AMU, vydalo Nakladatelství KANT – Karel Kerlický; 1. vydání, Praha 2013; ISBN 978-80-7437-095-3 (KANT); objednávky přijímá kant@kant-books.com.