disk

Mimesis a poiesis

Autor: Eliška Vavříková
Edice Disk malá řada – svazek 7.

Od etnoscénologického výzkumu k hereckému projevu v inscenaci Farmy v jeskyni Sclavi / Emigrantova Píseň.

„Disertační práce Elišky Vavříkové představuje současně záznam i autorčinu reflexi dlouhého procesu vznikání a tvorby dnes již legendární inscenace divadelního studia Farma v jeskyni. Onen proces od prvního impulzu, kdy nás Něco napadne a pak si nás to osedlá, až k dokončenému tvaru inscenace, který herci předkládají publiku. Je to modelová situace tvorby, kterou Vavříková spojuje u Farmy nejen s mimesis, ale i s poiesis. Ale nedejme se zmýlit, jde o situaci tvorby vůbec, neboť stávalo a stává se, že Něco napadne a osedlá i režiséry a herce v činohře, kdysi např. v souboru Divadla za branou nebo v Činoherním klubu. I tam šlo nejdříve o impulz, výpravu za inspirací, o třídění materiálu, zkoušení a cestu k postavám. V případě Farmy v jeskyni je ale tento obecný tvůrčí proces svou koncepcí ‘návratu k pramenům’ a nalézáním osobních témat specifický, a sice v tom smyslu, že aktéři tohoto souboru vykonávají i práci dramatického autora. Eliška Vavříková je nejen skvělou herečkou souboru, ale má schopnost reflektovat a zamýšlet se nad tím, co tvoří ji a co tvoří sama.“ (Jan Hyvnar)

 

Připravil Výzkumný ústav dramatické a scénické tvorby Divadelní fakulty AMU pro Centrum základního výzkumu AMU & MU, vydalo Nakladatelství KANT – Karel Kerlický; 1. vydání, Praha 2009; ISBN 978-80-86970-87-5 (KANT); objednávky přijímá kant@kant-books.com.