disk

Od operety k muzikálu – Zábavněhudební divadlo v Československu po roce 1945

Autor: Pavel Bár
Velká řada edice Disk svazek 25

Od operety k muzikáluSoubor studií publikovaný v této knize rozvíjí jednotné téma: formování podoby zábavněhudebního divadla v poválečném Československu. Související dění začíná v okamžiku, kdy výnosy ministra Zdeňka Nejedlého zbavily toto divadlo jednoho z jeho základních atributů – soukromopodnikatelského systému provozování. A končí naopak ve chvíli, kdy v roce 1992 premiérou Les Misérables v soukromé produkci došlo ke znovuobnovení tohoto systému a do tehdejšího Československa se vedle stávajících statutárních scén opět vrátili i divadelní podnikatelé. Mezi těmito okamžiky se klene půlstoletí, ve kterém můžeme zaznamenat „vrcholy“ a „pády“ toho druhu divadla, které diváci milují a kritikové často zavrhují, neboť se při jeho hodnocení vždy objeví otázka: Je opereta či muzikál umění, nebo ‘pouhá’ zábava? – Bezpochyby obojí, tvrdí autor této knihy, vždy však záleží především na úrovni a kvalitě konkrétního díla a jeho provedení, které jej (ne)povyšuje na umění. Ostatně, stejně tomu je i u všech jiných divadelních a uměleckých druhů. Monografie tak věnuje pozornost klíčovým operetním a muzikálovým inscenacím, aby mohla obecněji charakterizovat nejen významná vývojová období poválečného zábavněhudebního divadla v bývalém Československu, ale i tendence, které se v něm prosazují v kontextu politických proměn, podmíněných přístupem bývalého režimu k jeho specifice a zavedením nových tržních podmínek jeho možných existenčních způsobů.

Připravil Ústav dramatické a scénické tvorby Divadelní fakulty AMU, vydalo Nakladatelství KANT – Karel Kerlický; 1. vydání, Praha 2013; ISBN 978-80-7437-115-8 (KANT); objednávky přijímá kant@kant-books.com.