disk

Předmluva ke Cromwellovi

Autor: Victor Hugo, přeložil Zdeněk Bartoš, úvodní studie Daniela Jobertová
Edice Disk malá řada – svazek 2.

První český překlad nejvýznamnějšího manifestu romantického dramatu.

Roku 1827 pětadvacetiletý Victor Hugo směle předestře základy nového žánru založeného na svobodě inspirace a formy. Předmluva je ve skutečnosti doslovem k monumentálnímu historickému dramatu Cromwell. Esej obráží snahu mladého umělce o zásadní průlom v myšlení a je nejdůležitějším projevem směřování mladé umělecké a intelektuální generace ve Francii první třetiny 19. století, generace, která se otvírá vlivům Evropy a chce radikálně skoncovat s tyranií klasicistního kánonu tří jednot: „Nejsou žádná pravidla ani vzory, nebo spíše nejsou žádná jiná pravidla než obecné zákony přírody, které se vznášejí nad uměním jako celkem, a zvláštní zákony pro každý výtvor, které vyplývají z podstaty námětu.“

Připravil Výzkumný ústav dramatické a scénické tvorby Divadelní fakulty AMU pro Centrum základního výzkumu AMU&MU, vydalo Nakladatelství KANT – Karel Kerlický; 1. vydání, Praha 2006; ISBN 80-86970-07-8; objednávky přijímá kant@kant-books.com.