disk

Projít ohněm: Život a smrt Jana Husa

Z němčiny přeložila Jitka Goriaux Pelechová
Edice Disk malá řada – svazek 17.

Divadelní hra a scénické čtení podle rozhlasového dramatu Edzarda Schapera. Vydali Barbara Hallensleben a Simon Helbling. Z němčiny přeložila Jitka Goriaux Pelechová. Předmluvou opatřil Ota Pavlíček.

„Jsem snad malicherný? Mám snad kalný zrak? Je snad můj rozum příliš zahleděný do sebe? Nevidím žádnou jinou pravdu než tu, kterou hájím.“ – Jan Hus

 

I papež Pius II. musel uznat, že nikdy předtím nenesl žádný odsouzený duchovní břímě své smrti s takovou vnitřní silou jako Hus, a Erasmus Rotterdamský později prohlásil, že Hus byl sice upálen, ale ne poražen. Kdo je to ale, tento „vítěz“ nad koncilem, nad zástupci křesťanství, nad svou vlastní krutou smrtí? A kde se ještě dnes bere popírání a zmatek, jednou provolávání slávy, podruhé osočování z tmářství, ve všech případech ale hluboké pohnutí, jakmile je řeč o Husovi a jeho kostnickém osudu?“ – Edzard Schaper

Edzard Schaper, švýcarský autor polského původu, píše o Janu Husovi. Na základě podrobného studia historických materiálů vzniká 550 let od Husova upálení v roce 1965 komorní rozhlasové drama. Po dalších takřka 50 letech se textu ujímá mladý švýcarský režisér a adaptuje jej pro divadelní inscenaci, kterou v roce 2008 uvede s profesory a studenty Freiburské univerzity. O čtyři roky později, 6. a 7. července 2012, jsou v Kostnici uvedeny úryvky z inscenace formou scénované procházky městem a při pamětním shromáždění u Husova kamene.

„Během uvádění Schaperových textů si autoři této knihy uvědomili,“ píší v roce 2015 iniciátoři akcí, prof. Barbara Hallensleben a režisér Simon Helbling, „že jak celá hra, tak její jednotlivé scény dodnes podněcují diváky ke konfrontaci s osudem Jana Husa. Dramatické události nejživěji zprostředkuje dramatická forma. K 600. výročí Husovy smrti tak chceme tyto texty zpřístupnit všem, kteří udržují jeho památku stále živou.“

Nejnovější svazek malé řady edice Disk, ve kterém vedle studie Oty Pavlíčka otiskujeme překlady divadelní adaptace Schaperovy rozhlasové hry a scénované procházky městem, zprostředkovává tuto možnost i českému čtenáři.

 

Připravil Ústav teorie scénické tvorby Divadelní fakulty AMU, vydalo Nakladatelství KANT – Karel Kerlický pro Scénologickou společnost; 1. vydání, Praha 2016; ISBN 978-80-7437-204-9 (KANT); objednávky přijímá kant@kant-books.com.