disk

Divadlo v paměti, paměť v divadle: teoretické aspekty vztahu

Jak široká je škála vztahů a spojitostí mezi pamětí a divadlem (dramatem)? Drama jako druh kulturní paměti, paměť jako téma divadla.

[úryvek]

Cílem tohoto příspěvku je podat možný náhled na komplikované vztahy mezi pamětí a divadlem, potažmo pamětí a dramatem. Jedním z důvodů, který může částečně osvětlit tato