disk

Na cestě k Shakespearovi (Překladatelské reflexe)

Autor: Jiří Josek
Editorka: Zuzana Josková
Malá řada edice Disk – svazek 19

Klíčové problémy spojené s překládáním Shakespearova díla formuluje a třídí Jiří Josek na základě bohatých osobních zkušeností.

Po stručném úvodu do problematiky překladu dramatu a kapitole pojednávající o tradici překládání Shakespeara v českých zemích se …

Překladatelovy cesty k Shakespearovi

Na konkrétních příkladech (nejen z oblasti divadla, ale např. i dabingu) ukazuje autor způsob, jak respektovat danosti originálu a převést je tak, aby neztratily své funkce estetické i dramatické, a působily tedy v novém kontextu na diváka co nejvíce jako originál.

(úryvek)

První otázkou je, co je vlastně