disk

Blízká setkání třetího divadla – ISTA 2005

Autor poznámky navštívil 14. sympozium Mezinárodní školy antropologie, které se konalo v polovině dubna 2005 v polské Wroclawi.
[…] Setkání ISTA jsou založena zejména na empirickém výzkumu – na praktických cvičeních, pracovních ukázkách hereckých technik a komparativní analýze v rámci zvoleného tématu. Vzhledem k praktickému charakteru, který je