disk

Blízká setkání třetího divadla – ISTA 2005

Autor poznámky navštívil 14. sympozium Mezinárodní školy antropologie, které se konalo v polovině dubna 2005 v polské Wroclawi.
[…] Setkání ISTA jsou založena zejména na empirickém výzkumu – na praktických cvičeních, pracovních ukázkách hereckých technik a komparativní analýze v rámci zvoleného tématu. Vzhledem k praktickému charakteru, který je realizovatelný jen v omezené skupině zájemců, se akce dělí na dvě samostatné části. Uzavřené soustředění, kterého se zúčastnilo jen 70 vybraných herců, režisérů, vědců a kritiků, proběhlo na začátku dubna v Krzyżowé pod vedením mistrů hereckých technik, členů Odin Teatret a Eugenia Barby. Otevřenou část sympozia, tři sta (také vybraných) účastníků, tvoří už volnější, nicméně velmi intenzivní program: ve třech dnech se odehrály čtyři několikahodinové komentované demonstrace, pět regulérních představení a dvě série přednášek na téma Grotowski. Grotowského centrum přidalo ještě dvoudenní festival „Eastern line“ šesti souborů z východní Evropy a blok sloužící zejména k navázání pracovních kontaktů skupin, které se prezentovaly formou ukázek tvorby, videí a rozhovorů.

Samotné téma improvizace otevřel E. Barba ve svém vstupním textu, kde nastínil možnosti různých pojetí improvizace, různých funkcí, úrovní a intenzit existence tohoto fenoménu v procesu herecké tvorby. Divadelní antropologie mu umožňuje uvést improvizaci do spojitosti s pojmy paměť, opakování a diskontinuita na transkulturním materiálu. V rozkročení mezi západní a východní divadelností zobecňuje pojetí improvizace jako animačního principu herecké tvorby, která jinak zdánlivě tenduje k obrácené straně – tj. fixaci, paměti a opakování. Odtud pak vychází hlavní zkoumaný dialektický protiklad – vztah mezi kontinuální premeditací (připravenou akcí a formou) a diskontinuální improvizací. Takto nastavené východisko narušuje otázkou, zda je možné tento nesouvislý dech improvizace analyzovat samostatně, jako popud obrácení naší pozornosti ke stavu zrodu. […]