disk

České drama a český hrdina

Autoři: Jaroslav Vostrý a Zuzana Sílová
Velká řada Edice Disk – svazek 40

Kniha je věnována 100. výročí 28. října 1918

Tyl – Hálek – Adámek – Vrchlický – Jirásek – Mrštíci – Preissová – Hilbert – Kvapil – Dyk – Mahen – Čapek – Medek – Langer – Topol…:

Česká dramatika funguje v předkládané studii nejenom v přísném smyslu jistého uměleckého žánru, ale poukazuje současně k české historii chápané jako drama. Východiskem je tedy přesvědčení, že jistá suma dramatických textů představuje svéráznou (aktivní) projekci přemýšlení, které souvisí se skutečně se odvíjejícím (historickým) příběhem. Tato vlastnost má co dělat se symbolizační potencí uměleckých projevů jisté úrovně. V tom smyslu se i zde problematika hrdiny zkoumá ve vztahu postavy uměleckého díla a hrdiny ‘ve skutečnosti’. Jak napovídají názvy jednotlivých kapitol této studie, základem zkoumání je interpretace dramat, která takové srovnání umožňují a která už tím prokazují svou platnost v kontextu české kultury:

Tylovy Krvavé křtiny: Hrdina a svatý

Od Tyla k Vrchlickému: O tom, jak fabulování (totožné s konkrétním rozvíjením hrdinova jednání) dává příběhu smysl

Od Tylova Husa k Jiráskovu a scénologie velké historické postavy

Záviš z Falkenštejna: Je hrdina totéž co silný jedinec?

Od Salomeny k Maryše: české drama a ženská emancipace

Don Quijote Viktora Dyka: rytíř a možnost hrdinství v moderní civilizaci – nebo v Kocourkově?

Od Janošíka k Loupežníkovi: hrdina a uličník

Medkův Plukovník Švec a hrdinský ideál první republiky

Od velkého tragického hrdiny k davu a od davového dramatu k hrdinství takzvaného obyčejného člověka

Od Bílé nemoci k Matce: Ještě jednou o hrdinství s Karlem Čapkem

Hrdina a osud v Konci masopustu Josefa Topola

Připravil Ústav teorie scénické tvorby Divadelní fakulty AMU, vydalo Nakladatelství KANT – Karel Kerlický pro Akademii múzických umění v Praze; 1. vydání, Praha 2017; ISBN 978-80-7437-242-1 (KANT), 978-80-7331-450-7 (AMU); objednávky přijímá kant@kant-books.com, též

https://www.kosmas.cz/knihy/238312/ceske-drama-a-cesky-hrdina/; pro pedagogy a studenty k dostání za sníženou cenu v knihovně DAMU, Karlova 26, Praha 1.