disk

DISK a generace 1945 – O Jaroslavě Adamové a Jaromíru Pleskotovi

Autor: Zuzana Sílová
Edice Disk velká řada – svazek 2.

vr2Jak zachytit složité cesty českého divadla po roce 1945? Po úspěšné monografii věnované Radovanu Lukavskému (Achát, 1999) sleduje její autorka osudy dalších osobností velké herecké generace, jejíž umělecký vývoj neobyčejně tvrdě ovlivnil historický kontext: německá okupace, únorový převrat 1948, léta padesátá i šedesátá, normalizace i období po listopadu 1989…¨

Studie doprovázené vzpomínkovými komentáři umělců a bohatým fotografickým materiálem sledují vznik legendárního školního divadla DISK, kde mnozí začínali svou uměleckou dráhu, a pak zachycují osudy herečky a režiséra, jejichž cesta začínala společně u Jiřího Frejky ve Vinohradském divadle, odkud oba museli odejít: zatímco Jaroslava Adamová následovala Frejku do jeho ‘exilu’ v Karlíně, aby po jeho smrti našla útočiště u Jana Wericha a nakonec v Městských divadlech pražských, Jaromír Pleskot se po krátkém, ale o to intenzivnějším období v Olomouci stal předním režisérem činohry Národního divadla, kam ho pozval roku 1956 Otomar Krejča. Portréty umělců doplňují ankety o herecké tvorbě a spolupráci s významnými režiséry: i proto se v knize objevuje portrét Marty Kučírkové, která vytvořila své nejvýznamnější role u slavného E. F. Buriana.

Připravil Výzkumný ústav dramatické a scénické tvorby DAMU pro Centrum základního výzkumu AMU&MU, vydala Akademie múzických umění v Praze; 1. vydání, Praha 2006; ISBN 80-7331-058-9. Objednávky přijímá kant@kant-books.com