disk

Scénologie Ostravy

Autor:  radovan Lipus
Edice Disk velká řada – svazek 3.

vr3Scénologií se nazývá zkoumání fenoménu scény a scéničnosti, které je v době dříve netušeného rozvoje médií a dříve nepředstavitelného rozšíření jejich vlivu – a s tím obojím spojeného scénování a sebescénování kdečeho a kdekoho – jistě velice aktuální. Co se ale myslí scénologií nějakého velkoměsta a konkrétně Ostravy? Scéna znamená v češtině jak prostor pro vystupování, tak výjev. Výjev obvykle souvisí se způsobem vystupování (chování) a to zase s podobou scény, na které se vystupuje. Scénu představuje každé město jako celek i zejména některé jeho součásti: copak nejsou takovými scénami například náměstí, ale i například kavárny? Ostrava je zvláštní a neobyčejně zajímavá, ba dá se říct ojedinělá scéna: na její podobě se podílela neplánovanost i skvělé dílčí urbanistické záměry a tvoří ji jak architektura, tak ti, kteří se na místech, které formovala a jejichž podobu určuje, pohybují a vedle všeho ostatního se také ukazují ostatním. Rozeznáváme specifickou scéničnost, která se uplatňuje v divadle, ve filmu, ale i ve výtvarném umění a performancích jistého druhu, i nespecifickou scéničnost a scénovanost, která je spojená jak s městskou scenérií, tak s prostorami, kde vystupují sportovci i politici, i s vilami, kde se odehrávají realityshow. Tomu všemu a zejména tomu, co vytváří zcela individuálně svébytnou scéničnost tohoto města a s čím souvisí tzv. genius loci, se ve své knize věnuje Radovan Lipus.

Připravil Výzkumný ústav dramatické a scénické tvorby Divadelní fakulty AMU pro Centrum základního výzkumu AMU&MU, vydalo Nakladatelství KANT – Karel Kerlický; 1. vydání, Praha 2006; ISBN 80-86970-11-6; objednávky přijímá kant@kant-books.com.