disk

Divadlo Thomase Ostermeiera – Na cestě za novým realismem

Autor: Jitka Goriaux Pelechová
Velká řada edice Disk – svazek 31

Velka rada 31Monografie představuje předního německého divadelního režiséra Thomase Ostermeiera. Sleduje uměleckou cestu dnešního čtyřicátníka od jeho pobytu na divadelní škole Ernsta Busche přes založení slavné studiové scény Baracke při berlínském Deutsches Theater až po jeho nástup do čela legendárního berlínského divadla Schaubühne, kde spolupracuje s hereckými hvězdami.

Autorka ovšem přitom stihne plasticky přiblížit českému čtenáři i podmínky, ve kterých funguje současné německé činoherní divadlo a jakou roli při nich hraje například promyšlená „kulturní politika“ státu, neboť Ostermeier jako jedna z hvězd současné evropské režie reprezentuje německé umění a kulturu nejen při práci s francouzskými či ruskými divadelníky a na velkých festivalech, ale i při četných zájezdech Schaubühne za hranice Německa. „Potřebujeme současné divadlo v tom nejlepším slova smyslu, tedy divadlo, které jedná o individuálních, existenciálních a společenských konfliktech lidí tohoto světa,“ říká Thomas Ostermeier – a takové jsou i jeho slavné inscenace Ibsena a Shakespeara, které dnes znají diváci z řady nejen evropských zemí. „Potřebujeme nový realismus, jelikož právě realismus podvrací ‘falešnou uvědomělost’, chce vyvolat údiv ve známých oblastech a rozvíjet příběhy, tedy následky a důsledky lidského konání. To je neúprosnost života, a když tato neúprosnost vstoupí na jeviště, rodí se drama.“

Jitka Goriaux Pelechová (nar. 1982) nastoupila vysokoškolská studia nejdříve na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v oborech divadelní věda, francouzština a anglistika-amerikanistika. Magisterského a posléze i doktorského titulu v oboru divadelních studií dosáhla ve Francii, na Univerzitě Paris Ouest Nanterre (pod vedením p. prof. Jeana Jourdheuile a Jeana-Louise Bessona). Od roku 2006 vyučovala divadelní teorii a dějiny na univerzitách Paris Ouest Nanterre, Poitiers a Lille 3; vědecky spolupracovala s La Manufacture (Vysokou divadelní školou francouzského Švýcarska v Lausanne) a s Centrem divadelních studií při Univerzitě v Lovani (Belgie). Její badatelská činnost se zaměřuje především – ale nejenom – na současnou evropskou inscenační praxi a její vůdčí osobnosti (Thomas Ostermeier, Guy Cassiers, Christoph Marthaler, Einar Schleef…), o nichž publikovala na dvacet statí v českých a francouzských odborných časopisech (Disk, Théâtre/Public, Cahiers d’Études Germaniques…). Paralelně se věnuje překladatelské a dramaturgické činnosti (především v letech 2006‒2010 pro Festival v Athénách a Epidauru). V současnosti působí na Divadelní fakultě AMU v Praze.

 

Připravil Ústav dramatické a scénické tvorby Divadelní fakulty AMU, vydalo Nakladatelství KANT – Karel Kerlický; 1. vydání, Praha 2014; ISBN 978-80-7437-146-2 (KANT); objednávky přijímá kant@kant-books.com.