disk

Městská divadla pražská v éře Oty Ornesta (1950–1972)

Editoři Jaroslav Vostrý a Zuzana Sílová
Velká řada edice Disk – svazek 30
Velka rada 30Městská divadla pražská vznikla v roce 1950 spojením dvou malých divadel – Komorního a Komedie – když velké Městské divadlo na Vinohradech zabrala armáda. Monografie věnovaná období, ve kterém stál v čele poválečných Městských divadel ředitel Ota Ornest, představuje čtenáři příběhy umělců, kteří tvořili v době proměňující se postupně od totalitního režimu počátku let padesátých v nadějeplnou epochu „zlatých let šedesátých“: Pozornost je věnována nejen legendárnímu řediteli tzv. Ornestina, ale i významným inscenacím a jejich režisérům Karlu Dostalovi, Alfrédu Radokovi, Ladislavu Vymětalovi, Ivanu Weissovi, Františku Miškovi, a hercům i herečkám, kteří na jevištích Komorního divadla, Divadla komedie a později i Divadla ABC pěstovali divadlo jako kultivovanou zábavu, která měla vtip a eleganci a které dominovalo osobní kouzlo těch, kdo ji dokázali povýšit na opravdové umění. Tato kniha je napsána i proto, aby se nezapomnělo na herectví Rudolfa Hrušínského, Dany Medřické, Radovana Lukavského, Václava Vosky, Jaroslavy Adamové, Ireny Kačírkové, Josefa Beka, Václava Postráneckého, Viktora Preisse a všech ostatních, kdo spolutvořili Ornestovu éru Městských divadel pražských.

 

Z obsahu:

Jaroslav Vostrý / Divadlo, doba a divadelní ředitel

Klára Novotná, Zuzana Sílová / Z Městského do Městských

Marie Valtrová / Ota Ornest v kontextu doby

Zuzana Sílová / Režisérem v Městských divadlech pražských (O Ladislavu Vymětalovi)

Zuzana Burianová / Sedm inscenací Karla Dostala

Jan Císař / Činohra na rozhraní dvou epoch: Alfréd Radok v MDP

Alena Kožíková / Ivan Weiss

Pavel Bár / ‘Muzikálové’ inscenace v MDP v éře Oty Ornesta

Ivan Kurz / Funkce hudby a srdce režiséra: moje spolupráce s Františkem Miškou

… a připomenutí názorů dobové kritiky od Sergeje Machonina, Milana Lukeše a Jindřicha Černého…

 

Připravil Ústav dramatické a scénické tvorby Divadelní fakulty AMU, vydalo Nakladatelství KANT – Karel Kerlický; 1. vydání, Praha 2014; ISBN 978-80-7437-145-5 (KANT); objednávky přijímá kant@kant-books.com.