disk

Dopis d’Alembertovi

Autor: Jean-Jacques Rousseau
Edice Disk malá řada – svazek 6.

Slavný esej o divadle do češtiny poprvé přeložil Zdeněk Bartoš.

Dopis d’Alembertovi neboli Dopis o divadle obráží filozofovo ‘programové rozhodnutí’ opustit roli milovníka a obhájce divadla, které vyvolává v publiku nemístné vášně, a zvolit si roli jeho kritika. Je to právě tento esej, který činí z Rousseaua patrona všech odpůrců ‘divadelního hraní’ a moderních prosazovatelů ideálu autentičnosti. Spis vydaný poprvé v roce 1758 vzbudil velký ohlas a přispěl k definitivnímu rozchodu Rousseaua s osvícenci, jejichž odpůrci pak dílo často využívali v polemické argumentaci.

Připravil Výzkumný ústav dramatické a scénické tvorby Divadelní fakulty AMU pro Centrum základního výzkumu AMU&MU, vydalo Nakladatelství KANT – Karel Kerlický; 1. vydání, Praha 2008; ISBN 78-80-86970-83-7 (KANT); objednávky přijímá kant@kant-books.com.