disk

Scénologie krajiny

Autor: Josef Valenta
Edice Disk malá řada – svazek 5.

5. svazek malé řady edice Disk, doprovázený bohatým fotografickým materiálem, otvírá téma scénologie životního prostředí či životního prostoru člověka. Jak člověk uplatňuje scénický smysl při vnímání krajiny? „Scéničnost krajiny je založena na scénickém postoji či jednání člověka […] Scéničnost krajiny je tedy její potence – je to možnost, která vyžaduje lidskou spoluúčast. To znamená, že nelze vůči ní být lhostejný, je třeba učit se s ní zacházet.“ Na konkrétních příkladech z Kokořínska, především Polomených hor, dokládá autor ‘druhou stranu mince’ scéničnosti – její dramatičnost, i její specifickou variantu – divadelnost. Od diváckého vnímání krajiny přechází ke scénickému aktérství člověka v krajině a pokouší se pojmenovat jeho základní podoby – počínaje elementárními emočními expresemi a konče např. rekultivacemi člověkem zdevastované krajiny. Tři základní typy reflexí scéničnosti a dramatičnosti Polomených hor vycházejí především z autorovy ryze osobní empirie a prožitku při setkávání s krajinou, ale i z toho, jak tuto krajinu reflektují jiní, ať prostřednictvím odborných či propagačních textů, anebo uměleckých děl, a také z toho, jak jsou scénické nároky zakomponované do tzv. managementu krajiny (Polomené hory se z větší části nacházejí v chráněné krajinné oblasti a podléhají tak režimu péče, o níž můžeme říci – bez velké nadsázky –, že má též scénické cíle).

Připravil Výzkumný ústav dramatické a scénické tvorby Divadelní fakulty AMU pro Centrum základního výzkumu AMU&MU, vydalo Nakladatelství KANT – Karel Kerlický; 1. vydání, Praha 2008; ISBN 978-80-86970-68-4 (KANT); objednávky přijímá kant@kant-books.com.