disk

Eastern Line Festival – Nájezd z Východu

Ve dnech 11.-12. dubna 2005 se konal Festival Východní Linie (Eastern Line Festival), který zorganizovalo Centrum Grotowského ve Wroclawi jako doprovodnou akci XIV. setkání Mezinárodní školy divadelní antropologie (ISTA). Byla to intenzivní událost s mnohahodinovými shromážděními a prezentací divadelních souborů, završená denně třemi večerními představeními. Vznikla tak možnost představit široké mezinárodní divadelní obci alternativní divadlo z území bývalého `východního bloku‘. Tak byla v duchu ISTA naplněna tradice poznávání divadelního potenciálu oblasti, která školu Eugenia Barby při tom kterém setkání hostí.

Festival účastníkům umožnil rozšíření horizontů (prezentace Uzbekistánu a Kyrgyzstánu připomněly, že mezi vrcholky Kavkazu a Japonskem existuje celý kontinent s živou divadelní kulturou), a také navázání spolupráce. Organizátoři si přáli vytvořit zvláštní Fórum výměny tvůrčích zkušeností mezi skupinami velmi různorodého charakteru a zaměření – od sociálních projektů až po profesionální divadla. […]