disk

O duchovních přesazích dramatu a divadla

Recenze Hořínkovy v mnoha ohledech pozoruhodné knihyDuchovní dimenze divadla aneb Vertikální přesahy: Hned od začátku nás Hořínek napnul mezi potřebu transcendentního duchovního přesahu a jeho transcendentální čili apriorní kritickou předzkušenost o nedobrém stavu české společnosti a divadla. Dá se snadno s touto kritickou předzkušeností souhlasit a jít spolu s Hořínkem `vzhůru‘ k vertikálním přesahům nebo `směrem‘ k duchovní dimenzi, jenže tady jde o spojité nádoby a jestliže si takto nejdříve usteleme skepsí, nevystoupáme vysoko nebo se ve výškách ocitneme sami…