disk

Josef Kajetán Tyl 1808 – 1856 – 2006 – 2008

Edice Disk velká řada – svazek 5.

vr5Sborník soustřeďuje příspěvky pronesené na sympoziu „Josef Kajetán Tyl a česká (divadelní) kultura“, které se konalo v září 2006 v předvečer plzeňského mezinárodního divadelního festivalu k příležitosti stopadesátého výročí smrti velkého českého divadelní-ka a s perspektivou dvoustého výročí jeho narození.
Na rozdíl od předešlých dob Josef Kajetán Tyl dnes není – jak se aspoň zvnějšku jeví – středem nějakého intenzivnějšího zájmu ani samotných divadelníků, ani těch, kdo bádají o divadle. Jistě to mi-mo jiné souvisí s jistým vztahem k tradicím naší kultury. Má to zřejmě co dělat i s proměnou postavení divadla v kulturním prosto-ru. V tomto prostoru jako by se divadlo – v soutěži s novými médii – ocitlo na samém okraji. A nejenom to: i v rámci prostoru vyhrazeného teď divadlu jako by se na samém okraji ocitla tzv. klasika. Pokládali jsme proto za důležité sejít se s lidmi, kterým leží na srdci osud Tylova díla nejenom jako takový, ale také jako příklad našeho dnešního vztahu k tradicím a k tomu, čemu se říká klasika a klasi-kové. Vedle příspěvků věnovaných různým aspektům Tylovy tvorby tak uveřejňujeme v příloze i soupis inscenací jeho her uvedených na českých jevištích v letech 1945–2005, který – spolu s přehledem srovnávajícím uvádění českých klasických textů na našich scénách v období tzv. normalizace a po listopadu 1989 – zmiňovaný vztah názorně dokládá.
Autoři přispěvků: J. Hyvnar, J. Císař, J. Hůrková, D. Tureček, M. Motošková, B. Srba, V. Ptáčková, V. Viktora, F. Černý, V. Krautmanová, Z. Jindrová. Redakce J. Vostrý a Z. Sílová.
Připravil Výzkumný ústav dramatické a scénické tvorby Diva-delní fakulty AMU pro Centrum základního výzkumu AMU&MU, vydalo Nakladatelství KANT – Karel Kerlický; 1. vydání, Praha 2007; ISBN 978-80-86970-47-9 (KANT); objednávky přijímá kant@kant-books.com.