disk

Král Ubu / Ubu the King – Jarry & Grossman & Fára

Autor: Kateřina Miholová
Divadlo Na zábradlí / 1964–1968 / CD / Edice Disk velká řada – svazek 4.

vr4Proslulou inscenaci Divadla Na zábradlí z roku 1964 analyzuje autorka s cílem uchovat v naší paměti dílo, které ve své době získalo věhlas doma i v zahraničí a jako takové se stalo dokladem nejen mimořádné úrovně českých divadelníků v 60. letech 20. století, ale také jistých dlouhodobých trendů ve vývoji českého i evropského divadla. Originální studie, která shromažďuje a reflektuje veškeré dostupné materiály týkající se inscenace Krále Ubu, vychází v dvojjazyčné verzi a její součástí je i elektronická interaktivní příloha na CD, obsahující komplex dobových recenzí, včetně zahraničních s jejich překlady, knihu režiséra Jana Grossmana Rozbor inscenace z roku 1966, úryvky z hereckých knih hlavních představitelů, pozdější reflexi díla, dochované scénické a kostýmní návrhy, fotografickou dokumentaci, filmové citace a především nově vzniklé zpětně rekonstruované materiály: PC-model scénografie a kostýmních návrhů.

Připravil Výzkumný ústav dramatické a scénické tvorby Divadelní fakulty AMU pro Centrum základního výzkumu AMU&MU, vydalo Nakladatelství KANT – Karel Kerlický; 1. vydání, Praha 2007; ISBN 978-80-86970-36-3; objednávky přijímá kant@kant-books.com.