disk

O svárech a svarech v hořícím hnízdě černého pavouka

Reflexe události, kterou se stala reprezentativní výstava děl výtvarných umělců z českých zemí působících na přelomu věků, jak je v ostravském Domě umění představili Karel Srp a Marie Rakušanová pod názvem Sváry zření a podnázvem Fazety modernity na přelomu 19. a 20. století 1890–1918.