disk

Od inscenace k instalaci, od herectví k performanci

Autor: Július Gajdoš
Edice Disk velká řada – svazek 16.

VR16Výsledek několikaletého zkoumání vybraných scénických projevů 20. století se zaměřuje na zachycení jejich vývoje a proměny z pohledu druhého tisíciletí.

Předmětem zkoumání jsou okamžiky transgrese jak scénického tak vizuálního umění, a to od  performance a performančního umění k instalaci, ale také k přesahům těchto scénických jevů k novým médiím, které k takto pojímanému umění bezprostředně patří. Jde tedy o exkurz od již ‘klasických’ představení postmoderních režisérů k performerům zaměřeným na experimenty s percepcí přítomných okamžiků, zkoumající podíl přítomnosti a minulosti na diváckém zážitku. Proto je věnovaná pozornost gestu, jednání a vnitřně hmatovému vnímání, jak ve scénickém, tak ve virtuálním a kybernetickému prostoru. Jde vlastně o střetnutí modernistického pojetí ‘autenticity’ jako čisté přítomnosti a postmoderního znovunavazování vztahů, které souvisí také s rehabilitací iluze a iluzivnosti. V tomto smyslu také autor používá pojmy scéničnost a scénování, které se ve významu scénologickém nemusí vztahovat jen k divadlu nebo inscenaci, ale obecněji k obrazu, soše, fotografii, performanci či instalaci, neboť ty nepochybně rovněž patří ke scénickým projevům v jejich formě specifické (umělecké) či nespecifické (‘v životě’).

 

Připravil Ústav dramatické a scénické tvorby Divadelní fakulty AMU, vydalo Nakladatelství KANT – Karel Kerlický; 1. vydání, Praha 2010; 978-80-7437-037-3 (KANT); objednávky přijímá kant@kant-books.com.