disk

Psychologické souvislosti scénické tvorby

Autor: Jiří šípek
Edice Disk malá řada – svazek 10.

Tato kniha vznikla díky spojení autorovy erudice v oboru psychologie s láskou ke scénickému – a především hereckému – umění. Ve snaze podpořit původní scénické a scénologické pojmy a náhledy za pomoci psychologie a jejích prostředků vychází Jiří Šípek z teoretických prací předních českých divadelních umělců (O. Zich, K. H. Hilar, J. Frejka, J. Vostrý aj.), dále z podnětů, které našel v memoárech a monografiích vynikajících herců (L. Pešek, Z. Štěpánek, R. Lukavský, M. Macháček, J. Adamová, P. Čepek, L. Olivier ad.), i z praktických poznatků, které získal při konkrétní spolupráci s umělci, kteří se podrobili Rorschachovu testu. V autorově zkoumání je jedním z klíčových pojmů tzv. distance, původně pojednaná začátkem 20. století Edwardem Bulloughem. Jiným důležitým konceptem je ‘vnitřně hmatové vnímání’, na které poukázal Otakar Zich a které nemá daleko k dalšímu významnému jevu, jímž je empatie. Centrem Šípkovy studie je tvorba herecká. V rámci svého projektu se táže, nakolik jsou herecké přístupy scénování specifické, jak se herci vyrovnávají s ‘neurčitostí’, a za pomoci Rorschachova testu hledá rozdíly mezi scénováním umělců a osob, které se uměním profesionálně nezabývají. V získaných závěrech pak poukazuje na to, že umění obohacuje a kultivuje náš život a je v tomto smyslu jeho zcela zásadní a nenahraditelnou součástí.

 

Připravil Výzkumný ústav dramatické a scénické tvorby Divadelní fakulty AMU, vydalo Nakladatelství KANT – Karel Kerlický; 1. vydání, Praha 2010; ISBN 978-80-7437-035-9 (KANT); objednávky přijímá kant@kant-books.com.