disk

Virtuosové

Autor: Jan Hyvnar
Edice Disk malá řada – svazek 11.

K evropskému herectví 19. a počátku 20. století.

Jednotlivé studie této monografie zachycují nejvýznamnější herecké virtuosy ve francouzském, italském, anglickém, německém, polském a ruském divadle a snaží se blíž prozkoumat typ herectví charakteristický pro období pozitivismu, který předcházel divadelní reformy 20. století: Bernhardtová a Duseová, Mounet-Sully, Coquelin a Salvini, Irving a Terryová, ale také Kainz a Komissarževská… Záměrně se tu píše o virtuosech, kteří jsou ještě jakoby spojeni s přežívajícím romantismem, ale také o virtuosech, kteří stylem hry již patřili do divadla modernistického. V  dějinách divadla se doba, kdy herečtí virtuosové jezdili křížem krážem Evropou a Amerikou, často zjednodušuje a považuje jen za jistou krizi před modernistickými reformami divadla z přelomu 19. a 20. století, které usilovaly o to, aby se z divadla – jednoduše řečeno – reprodukčního stalo divadlo svébytně umělecké. S modernou přichází radikální proměna divadelní struktury a reformní snahy jakoby zastínily předchozí etapu vývoje divadelní kultury, pro kterou byli herečtí virtuosové jedním z charakteristických jevů, a neprávem se na ni začalo pohlížet značně kriticky a negativisticky. Ale i doba hereckých virtuosů byla přece plná zápasů o skutečné herecké umění, o hledání nových hereckých technik a metod, a tak není divu, že na některé se později odvolávali i divadelní reformátoři.

 

Připravil Výzkumný ústav dramatické a scénické tvorby Divadelní fakulty AMU, vydalo Nakladatelství KANT – Karel Kerlický; 1. vydání, Praha 2011; ISBN 978-80-7437-056-4 (KANT); objednávky přijímá kant@kant-books.com.