disk

Role modelů a originálů v lidské komunikaci

Sémiotická teorie rozvíjená v přednášce uvedené na University Indiana v roce 1970.

Sémiotiku naší doby trápí nemálo nedostatků. Popisnost a s ní spojená ztráta jakékoli obecné orientace jsou z nich. Extrapolování lingvistických principů, ‘lingvistický imperialismus’ je ještě horším zlem. Smrtelným hříchem současných sémiotických teorií je však matení různých logických typů, různých úrovní abstrakce. Pokusím se to dokázat tímto myšlenkovým experimentem. Opusťme tuto místnost a sestupme na dno jeskyně. Ne jeskyně Platónovy, ale jeskyně typu Carlsbad Caverns v Novém Mexiku nebo Punkevních jeskyní na mé rodné Moravě. Procházíme či prolézáme takovou jeskyní, dokonce ji – možná – právě objevujeme, a není tedy divu, že nás napadne: co tak moci si vzít celý ten objev s sebou! Je to vskutku bláznivý nápad, chtít odnést krápníkovou jeskyni. Dost dobře to pochopitelně nejde. Přesto však existuje jisté řešení, dokonce dvě řešení, sice jen nouzová, přesto však jakžtakž přijatelná: jedno částečné, parciální, druhé aspoň náhradní, suplementární. První řešení: co nedokážu celou jeskyní (ostatně jak vymezit pojem jeskyně!?), udělám s její částí, byť sebenepatrnější. Mohu ulomit krápník – je to sice vandalství, ale kolik jsem jich, možná bezděky, vylomil cestou –, mohu odebrat vzorek jeskynního dna, sedimentu či aspoň vody a dík tomu mít část jeskyně tady a teď přece jen s sebou. Druhé řešení, byť jen náhradní, byť náhražkové, málo uspokojivé a nepravé je ještě jednodušší. Aniž bych odcizil jediný krápník (natož celou jeskyni!), přece ji obrazně beru s sebou: pořídil jsem si náčrt, kresbu, plánek, mapku, spoustu fotografií, filmů, snímků, skic, nebo aspoň – vůbec nic jsme s sebou neměli – slovním popisem, třeba jen zhuštěným do jediného slova, ba jediného názvu – taky řešení! –, třeba Kateřinská jeskyně, Punkevní dóm etc. V praxi používáme obou možností a kombinujeme obě. Astronauti vracející se z Měsíce nemohou s sebou přibalit celý Měsíc (ostatně celý jej s sebou na nebi – i když jen z jedné strany – tak jako tak máme!), ale přivezli vzorky měsíčních hornin (ba, měsíčního prachu), tedy kousíček Měsíce samého (první řešení) stejně jako fotografie a mapy měsíční krajiny (druhé). Dvojice vracející se ze svatební cesty vezou s sebou suvenýry – kamínky, lastury, květiny, bižuterii, klenoty a další vzorky oné honey-lunární události stejně jako fotografie, filmy, videozáznamy, a ovšem, vzpomínky! Ostatně když si pořizovaly svatební kostým nebo komplet, zajímaly je nejenom střihy, tedy design, ale i ústřižek látky, ze které bude to dílo ušito. […]