disk

Scénologie (každodenního) chování

Autor: Josef Valenta
Edice Disk velká řada – svazek 18.

Josef ValentaProč se scénujeme? Jak člověk uplatňuje scénický smysl v běžném životě a v běžném chování? – Autor úspěšné Scénologie krajiny, která vyšla jako 5. svazek malé řady edice Disk a otevřela téma scénologie životního prostředí či životního prostoru člověka, chce tentokrát porozumět tomu, čemu se říká předvádět se, hrát to na někoho, předstírat, klamat, čemu se říká životní divadýlka, čemu se říká udělat někomu scénu atd. Zabývá-li se scénologie specifickými (uměleckými) i nespecifickými (vyskytujícími se v běžném životě) podobami a způsoby (sebe)scénování člověka v dnešním světě, zaměřuje se Josef Valenta právě na ony konkrétní podoby každodenního scénování, na jeho výrazové techniky a na způsoby chování, které při něm používáme: „Smyslem knihy je ‘orientovat se‘ v realitě (sebe)scénování. Divadýlka a klamy jsou záležitostí mnohdy nepřehlednou a neprůhlednou. Proto onen cíl orientovat se, vyznat se – porozumět chování svému i druhých. […] Smyslem knihy naopak není přinést ‘zaručené návody’, jak efektivně klamat ani jak provozovat různé formy sebeprezentací. Ale ani jak stoprocentně spolehlivě klamy rozpoznat. Jistě by bylo možno napsat návodnou brožurku, která by ‘vše vyjasnila’. Jenže poučky v ní obsažené by nakonec byly samy jistým klamáním čtenáře… Neboť vše, co se odehrává v oblasti životního scénování je věcí přísně individuální, variabilní a – především – praktickou!“

 

Připravil Výzkumný ústav dramatické a scénické tvorby Divadelní fakulty AMU, vydalo Nakladatelství KANT – Karel Kerlický; 1. vydání, Praha 2011; ISBN 978-80-7437-055-7 (KANT); objednávky přijímá kant@kant-books.com.