disk

Scénování a umění

Autor: Jaroslav Vostrý
Velká řada edice Disk – svazek 43

V pozdní modernitě se požadavek tvořivosti a originality, spojené s vytvářením něčeho nového – požadavek vyhrazený do té doby zejména umění – stal čímsi všeobecně vyžadovaným. Aby také ne, vždyť stálý růst produkce nezbytně vyžaduje její permanentní inovaci i estetizaci a součástí trhu se stala také produkce zážitků!

Je jasné, jaké důsledky na proměnu samotného pojmu i podobu umění může mít a má vznik a rozvoj kulturního průmyslu, obstarávajícího tyto komodifikované zážitky v rozsahu od televizní produkce po turismus. To činí problematiku vztahu scénování a umění zvlášť naléhavou.

Tak bylo také důvodem pro napsání knihy Scénování a umění přesvědčení, že je důležité, ba nutné odlišit jistý druh tvorby – druh, pro který snad můžeme vyhradit název i status umění – od všeho ostatního, co se dnes pokládá za kreativní. V té souvislosti odlišuje autor také umělecké scénování od všeobecného scénování, které je pro dnešní svět příznačné.

 

 

Najdete v této knize:

 

Úvod: Divadlo v kapli Cornarů

Prožitek a interpretace. ‘Jak’ a ‘co’. Techne a poiesis. „Moudrost formy“.

 

  1. Od malířského obrazu k fotografii: mezi historií a soukromím

Dva portréty. Veřejné a intimní. Obraz a vyobrazení. Obraz a jednání. Umění reprezentativního portrétu. Obraz a výraz. Od Napoleona k Marilyn. Z veřejného prostoru do pokoje a od diváka k voyeurovi? Prostor historie a prostor intimity. Obraz a záznam. Od smyslového zážitku k prožitku smyslu.

 

  1. Umění a moderní skutečnost: scéna a inscenace

Od biblických událostí ke každodennímu životu. Od portrétu ke scéně. Předměty a motivy. Námět a téma. Od Schikanedera k Brechtovi? Děj a komentář? Scéna a příběh. Od iluze reality ke skutečnosti uměleckého výtvoru.

 

  1. Montáž v umění a v reklamě: symbol a emblém

Montáž a moderní myšlení. Coca-Cola a globus. Symboly a symboličnost v umění a v reklamě. Od vyobrazení k výrazu čili expresionismus. Divadlo jako gesamtkunstwerk a jako svébytné umění. Postava a herec. Výjev a pozadí.

 

  1. Modernizace na postupu: jeviště a literatura

Moderní scénování a divadlo. Avantgarda a populární umění. Drama a zdivadelnění divadla. Divadlo dramatu. Drama a lyrika. Od divadelní vědy k performančním studiím. Performativita, nebo scéničnost? Svatý Artaud.

 

  1. Obraz, nebo skutečnost? Scénování a performance

Dva obraty. Performance a moderní ikonoklasmus. Autentičnost a readymady Marcela Duchampa. Mezi bezprostředním dojmem a odstupem. Předmět a obraz. Od zobrazování ke scénování předmětů. Dílo a výkon. Od díla k performanci. Performance, nebo scénování? Performanční umění. Performance a obraz.

 

Připravil Ústav teorie scénické tvorby DAMU, vydalo Nakladatelství KANT – Karel Kerlický pro Akademii múzických umění v Praze; 1. vydání, Praha 2020; ISBN 978-80-7437-333-6; objednávky přijímá kant@kant-books.com.