disk

Panenka z porcelánu (hra)

Původní hra studentky 3. ročníku dramaturgie na pražské DAMU.
[…] 2. V Květinovém domově.
Krysa vojáčku

Vojáček ano

Krysa ano prosím – se říká

Vojáček ano prosím

Krysa vojáčku ty ses mi nikdy nelíbil

Vojáček hm

Krysa co –

Vojáček ano prosím

Krysa co jsi říkal –

Vojáček

Edice Disk zahajuje

Novou edici, kterou připravuje redakční kruh časopisu Disk, zahajují stati významného ruského avantgardního režiséra Alexandra Tairova. V knize Odpoutané divadlo, doprovázené fotografickou přílohou, najde čtenář kromě nového překladu slavných „Režisérových zápisků“ i výběr režijních explikací a přednášek , doplněný úvahami českých divadelníků Karla Huga Hilara a Jindřicha …

Slavný den v divadle kabuki

Tradiční obřad „převzetí jména“ v slavné herecké rodině Nakamura Kanzaburó

Píše se 3. března 2005 a před budovou divadla Kabukiza na tokijské Ginze se tlačí davy svátečně oblečených nedočkavců. Ženy ve svých nejlepších kimonech s pečlivě upravenými vlasy vyčesanými podle japonského způsobu dodávají sváteční atmosféře na lesku a

Loupežníci / Die Räuber (Rentgenový obraz a sociální vivisekce)

Recenze inscenace Schillerových Loupežníků, které v Schauspiel Köln režíroval letos na jaře Dušan D. Pařízek.

Kolínská inscenace Schillerovy pěti­aktové ‘shakespeariány’ trvá hodinu a čtyřicet pět minut bez přestávky. Časové úspornosti dosáhli inscenátoři důsledným odstraněním epických popisů scenerií a lyrických monologických pasáží v textu. Tímto způsobem vytvořil režisér inscenaci

Blízká setkání třetího divadla – ISTA 2005

Autor poznámky navštívil 14. sympozium Mezinárodní školy antropologie, které se konalo v polovině dubna 2005 v polské Wroclawi.
[…] Setkání ISTA jsou založena zejména na empirickém výzkumu – na praktických cvičeních, pracovních ukázkách hereckých technik a komparativní analýze v rámci zvoleného tématu. Vzhledem k praktickému charakteru, který je

Svoboda tvorby a patentované myšlenky

Jak ovlivňují nově vznikající právní předpisy, v uvedeném případě ty, které se týkají softwarových patentů v oblasti informačních technologií, podmínky pro svobodnou tvorbu?
[…] Existují firmy specializované pouze na shromažďování patentů, pomocí nichž lze vydírat ostatní. Takové firmy sice vlastní softwarové patenty, ale jejich zaměstnanci jsou pouze právníci,

Jaroslava Adamová a MDP, 1. část

Osudy dramatické herečky v podmínkách „zábavní instituce“, v niž se v 60. letech 20. století proměnila Městská divadla pražská; mj. o vztahu režiséra a herce při nevydařené spolupráci s Alfrédem Radokem
[…] Byli pro Radoka herci MDP rovnoprávnými partnery při tvorbě inscenace? Měli vůbec šanci se jimi stát?

Jindřich Honzl: od zástupového herce k herci osvobozenému

Pojetí herectví vycházející z teorie a praxe rané české avantgardy, ovlivněné ruským Proletkultem a generací symbolistů i českým strukturalismem
[…] Přínosem avantgard byly nepochybně četné novátorské experimenty, v nichž se kladl důraz na formální výzkumy, při kterých se vždy hodně teoretizuje, tvorba se racionalizuje a ke spolupráci se

West End a současný muzikál

Stálé i nejnovější tendence: přehled repertoáru v dnešním Londýně

Za evropskou Broadway by se dal označit West End, rozsáhlá oblast v centrálním Londýně, v níž jsou soustředěny desítky divadel nabízejících nejrůznější žánry. V rámci evropského kontinentu je pak právě West End nejvýznamnějším územím, kde se ve své vrcholné

Robotické performance – Divadlo toužících strojů

O tvorbě kanadských umělců Demerse a Vorna
[…] Příkladem současného robotického umění jsou robotické instalace/performance kanadských umělců Luise Demerse a Billa Vorna. Jejich tvorba spadá do té oblasti kybernetického umění, ve které tvůrci opouštějí kybernetický prostor počítačové sítě a virtuální reality a následují analogický vývoj v oblasti vědy

Obraznost v díle Jukia Mišimy

O metafoře vůbec a Mišimově zvlášť
[…] V literatuře se metafora nevyskytuje jen v jednotlivých slovech či větách, metaforické jsou i románové postavy a metaforické vyznění má často celé literární dílo; metaforické mohou být samozřejmě i postoje nebo činy autora, jejichž smysl se mnohdy velmi intenzivně vyjeví právě

Scénologie a urbanismus (Scénologie Ostravy 5)

Specifičnost ostravské scenerie: urbanistické zásady Camilla Sitteho, utvářející podobu nového města Přívozu, utopická představa ideálního průmyslového města Vítkovic vtělená do plánů Paula Kupelwiesera

Chceme-li při zkoumání nespecifických scénických a dramatických kvalit města Ostravy postoupit od výmluvných a názorných jednotlivostí, jakými jsou sochy v architektuře, divadelní budovy či zábavní

Divadelní interpretace v době postmoderní

Nad čtyřmi inscenacemi „klasického“ repertoáru v současném „velkém divadle“: Král Lear v Plzni, Macbeth v Divadle na Vinohradech, Krvavé křtiny aneb Drahomíra a její synové a Úklady a láska v činohře ND

Interpretace je spojena s vývojem činohry zhruba od druhé poloviny 18. století. Pomáhala konstituovat tento druh

Scéna a fotografie (Capa fotografuje smrt)

Analýza slavné fotografie je impulsem k zamyšlení nad fotografovou invencí spojenou se scénickým citem
[…] I vzhledem ke Capovu vlastnímu osudu emigranta (po emigraci z Německa do Francie následovala ještě emigrace z Paříže do New Yorku), který ostatně i vzhledem ke svému povolání nebyl nikde doma, nýbrž pořád

Disk 12 (červen 2005)

Jedno z vedoucích témat studia umění v tomto časopise byl už od jeho prvních čísel vztah invence a techniky (viz výběr některých článků na toto téma v seznamu na 3. straně obálky). I z tohoto hlediska je logické, proč se v něm rozhodně ne zcela zanedbatelné místo věnuje …