disk

Budování divadla

Autor:  Daniel Hrbek
Edice Disk velká řada – svazek 12.

hrbek Budování divadlaJak vybudovat divadlo? Přirozenou cestou se stalo pro Daniela Hrbka založení studentského komediantského spolku CD 94, který se postupně profesionalizoval. Na přelomu tisíciletí vyhrál Daniel Hrbek konkurz na ředitele pražského Švandova divadla, kde ho čekal nelehký úkol: řídit náročnou přestavbu budovy a zahájit v ní pravidelný provoz. V knize tak rekapituluje své umělecké záměry a plasticky líčí – i za pomoci konkrétních čísel a technických údajů – fungování jeviště i zákulisí.

 

Připravil Ústav dramatické a scénické tvorby DAMU. Vydalo Nakladatelství KANT – Karl Kerlický pro Akademii múzických umění v Praze; 1. vydání, Praha 2009; ISBN 978-80-7437-012-0 (KANT); objednávky přijímá kant@kant-books.com.