disk

Generace a kontinuita. K českému scénickému umění 20. století

Uspořádala: Zuzana Sílová
Edice Disk velká řada – svazek 11.

vr11Uspořádala Zuzana Sílová

Soubor studií Jana Císaře, Pavla Bára, Jaroslava Vostrého a Zuzany Sílové navazuje na publikaci Disk a generace 1945 – O Jaroslavě Adamové a Jaromíru Pleskotovi a tentokrát je věnován dramatickému herectví Otomara Krejči, komediálnímu a charakternímu umění Vlastimila Brodského a autorsko-herecké spolupráci Miloše Kopeckého a Miroslava Horníčka. A protože je tu herectví opět sledováno v souvislosti s vývojem moderní české režie – neboť jedno od druhého si v naší době nelze odmyslet – doplňují knihu stati věnované Jiřímu Frejkovi, E. F. Burianovi a Alfrédu Radokovi, kteří se zasloužili o kontinuitu vývoje moderního českého divadla 2. poloviny 20. století.

Připravil Výzkumný ústav dramatické a scénické tvorby Divadelní fakulty AMU, vydalo Nakladatelství KANT – Karel Kerlický pro Akademii múzických umění v Praze; 1. vydání, Praha 2008; ISBN 978-80-7437-010-6 (KANT); objednávky přijímá kant@kant-books.com.