disk

Divadelní věda. Úvod

Autor: Andreas Kotte
Edice Disk velká řada – svazek 13.

Přeložila Jana Slouková

Andreas Kotte - Divadelní věda. ÚvodNa počátku této knihy nestály teoretické elaboráty, ale konkrétní otázky: Jak z životního procesu vystupují situace a výjevy, které vyústí v divadlo, a jak se v něm znovu ztrácejí? Co se označovalo a označuje pojmem divadlo? Jaký je vztah divadla k médiím? Zkušenosti z divadelní praxe konfrontuje švýcarský teatrolog profesor Andreas Kotte s impulzy ze seminářů, které vede na bernské univerzitě, a tak vzniká jeden z možných, jak sám zdůrazňuje, úvodů do problémů historie a teorie divadla.

Připravil Ústav dramatické a scénické tvorby DAMU. Vydalo Nakladatelství KANT – Karl Kerlický pro Akademii múzických umění v Praze; 1. vydání, Praha 2010; ISBN 978-80-7437-019-9 (KANT); objednávky přijímá kant@kant-books.com.