disk

Slovo a obraz na scéně (Generační příspěvek k současné dramaturgii)

Autoři: Jana Cindlerová, Tereza Marečková, Štěpán Pácl, Pavel Ondruch
Edice Disk velká řada – svazek 14.

Edice Disk velká řada – svazek 14.„Příspěvek nejmladší generace českých divadelníků k současné dramaturgii je výjimečný a cenný zejména proto, že jde o příspěvek k dramaturgii české. Autoři shodně neakcentují pouze zájem o českou dramatiku, ale hlavně o slovo a dramatický text, jako výchozí bod veškerých svých úvah o divadle. A to ať už jde o přemýšlení výkonných divadelníků, nebo o teoretickou reflexi konkrétních inscenací. Tím jdou zdánlivě proti většinovému proudu současného českého divadla pokládaného za moderní, které se v této chvíli zhlíží hlavně v dovezených vzorcích divadla z německy mluvících zemí. Píši ‘zdánlivě’ proto, že navzdory akcentované a oceňované vnější vizuální efektnosti těchto zahraničních představení je zde patrná tendence a zjevná potřeba s dramatickým textem a jevištním slovem nakládat a strukturovat výslednou podobu jevištního díla právě prostřednictvím rozličného zacházení s (dramatickým) textem. Autory studií v této knížce však navíc spojuje elementární a nezpochybňovaná důvěra v dramatický text a v sílu dramatikova slova. Svůj úkol nevidí v exhibici vlastních názorů a vizí, ale v prozkoumávání, pojmenování a otevírání prostoru stvořeného dramatikovým slovem herci, který ho svým tělem, svou duší a svým hraním rozezní a předá divákovi.“

Martin Glaser

Připravil Výzkumný ústav dramatické a scénické tvorby Divadelní fakulty AMU, vydalo Nakladatelství KANT – Karel Kerlický; 1. vydání, Praha 2010; ISBN 978-80-7437-034-2 (KANT); objednávky přijímá kant@kant-books.com.