disk

Divadlo a iluze

Autor: Zdeněk Bartoš
Edice Disk malá řada – svazek 12.

„Ačkoliv se to může zdát podivné, nebylo mi jako režisérovi úplně jasné, co vlastně znamená iluze v divadle – většina definic mi připadala neúplná nebo banální. Tradiční rozdělení na divadlo iluzivní a neiluzivní mě příliš neuspokojovalo, považoval jsem je za překonané a nedostatečně vystihující realitu současného divadla. Jestliže jako režisér chci s divákem účinně komunikovat prostřednictvím své inscenace, která by ho měla při jednotlivých představeních zaujmout, bavit a strhnout, je k tomu zapotřebí uvažovat v kategorii vytvoření, případně popření iluze? A opět: jaký je obsah takové iluze; znamená iluzionismus jenom budování do detailu propracovaných imaginárních světů, kam diváka zavedeme a odkud se bude jen nerad vracet? Ale jak? Pomocí příběhu, pomocí hercovy hry, pomocí scénografie? Na co je divák ochoten přistoupit a za jakých podmínek? Čemu je ochoten věřit? Jedna z věcí, které mě vždycky nejvíc fascinovaly, byl způsob, jak divadlo dokáže divákem manipulovat během představení. Ani ne tak s jakými dojmy divák z divadla odchází, ale co zažívá během divadelního představení a jak vnímá jeho průběh. Prožívá a vnímá představení tak, jak jsem to zamýšlel jako režisér během zkoušení? Co měli na mysli divadelní praktikové, kteří bojovali proti iluzionismu, proti tomu, aby se divák nechal divadlem ‘okouzlit’, je-li nakonec přitom každý divadelník nejšťastnější, když se to podaří? Když má divadlo v jednotlivostech i celkově takový účinek, jaký si tvůrci předsevzali? Chtěl jsem proto začít pátrat, jakou roli v tom hraje ono tajemné působení ‘iluze’, což je ovšem, jak jsem záhy zjistil, pojem mnohoznačný, prchavý, v mnohém přeceňovaný a zároveň podceňovaný. S tím souvisí mé přesvědčení, že rozdělení divadla na iluzivní a neiluzivní je dnes nefunkční a málo vypovídající…“

Připravil Výzkumný ústav dramatické a scénické tvorby Divadelní fakulty AMU, vydalo Nakladatelství KANT – Karel Kerlický; 1. vydání, Praha 2011; ISBN 978-80-7437-061-8 (KANT); objednávky přijímá kant@kant-books.com.