disk

Je dnes ještě možné herecké umění? Příspěvek ke scénologii herectví

Autoři: Jaroslav Vostrý a Zuzana Sílová
Edice Disk velká řada – svazek 10.

vr10Na základě čeho můžeme odlišovat herecké umění od kvazi-herectví pěstovaného v každodenním životě ‘mediální epochy’? Při pokusu odpovědět na provokativně položené otázky přibližují autoři čtenářům inscenace v předních berlínských a pařížských divadlech a herecké umění jejich protagonistů. Na příkladech „odjinud“ je také možné zamýšlet se s příslušným odstupem nad některými tradicemi i novými tendencemi, které v evropském divadle trvají nebo se znovu objevují, zatímco na domácí scéně jako by zůstávaly opomíjeny.

 

Připravil Výzkumný ústav dramatické a scénické tvorby Divadelní fakulty AMU, vydalo Nakladatelství KANT – Karel Kerlický pro Akademii múzických umění v Praze; 1. vydání, Praha 2008; ISBN 978-80-7437-009-0 (KANT); objednávky přijímá kant@kant-books.com.