disk

Maska v tradiční africké kultuře

Masky v černé Africe – Typologie masek – Masky a iniciace – Maska a smrt – Maska a současní Afričané

[…]

Nejcharakterističtějším projevem tradičního afrického umění jsou masky. Vystoupení v maskách doprovází všechny důležité slavnosti v životě mnoha Afričanů. Masky jsou především neoddělitelnou částí iniciačních slavností, při kterých se stávají mladí Afričané dospělými. Masky používají většinou muži a v mnoha případech na ně nesmějí ženy ani pohlédnout. Výjimečně však vystupují v maskách i ženy (např. masky tajné společnosti Bundu z Libérie a Sierry Leone). Avšak ani každému muži není dovoleno účastnit se všech vystoupení masek. Části některých rituálů jsou určené pouze hrstce zasvěcených a ostatní o nich nemají ani ponětí. Maska je v tradiční africké kultuře nadaná zcela zvláštní mocí. Dokáže změnit identitu nositele, který se tak stává dávno zemřelým předkem nebo mocným duchem člověka či zvířete. […] […]Pro výrobu masek neexistují žádné závazné normy. Obvykle se však obměňuje několik základních variant. Na různých místech bývá stejný typ masky doplněný stejným typem účesu. Masky většinou zobrazují lidské obličeje. Zvířecí varianta se vyskytuje jen zřídka. Lidské obličeje mají dlouhý, nahoru ohnutý nos, který může vzdáleně připomínat ptačí zobák. Tento typ nosu však nemají všechny masky. Nos může být stylizovaný i do podoby trojúhelníku. Podle vyprávění řezbářů měl ‘ptačí’ nos připomínat zobák mytického ptáka Mrondo. Tato hypotéza se zdá být velmi pravděpodobná, neboť existuje jiný typ masky, která se jmenuje mwelo, kde opravdu uvidíme nos, o jehož podobě s ptačím zobákem nemůže být pochyb.

Masky jsou kolorované červeně, černě a bíle. Pod očima mívají několik svislých pruhů. Tyto pruhy jsou buď bíle kolorované, nebo vypalované. Vypalováním se vytvářejí také otvory na okraji dřevěné obličejové části masky, ke kterým se připevňuje účes tvořený z rafiových vláken. Součástí všech iniciačních masek Jaků jsou různé varianty těchto účesů, které se nazývají muhanda. Mezi jednotlivá rafiová vlákna se vplétají i drobné kovové předměty a amulety.

Iniciační masky Jaků je možné rozdělit do několika typů. K nejoblíbenějším patří maska, která se dříve nazývala kholuka a nyní se pro ni ujal název mbala. Obličejová část této masky je vyřezaná ze dřeva. Na temeni bývají umístěné nejrůznější figury, z nichž každá má svůj symbolický význam a může ukazovat, jaké hodnosti dosáhl její nositel v iniciačním táboře. Maska bývá celá vyřezaná ze dřeva, ale v některých případech ji tvoří pouze nohy, ruce a hlava s krkem, které jsou k sobě připojené rafiovými vlákny. Figury jsou zachyceny při nejrůznějších činnostech a scénách z každodenního života. Všechny znázorněné scény mají svůj význam, kterému vesničané velmi dobře rozumějí. Např. figura smutného sedícího muže s hlavou poněkud předkloněnou bývá vysvětlována tak, že žena může učinit muže nešťastným, i když se za něho neprovdá. Některé masky kholuka znázorňují porod nebo pijáky palmového vína. Nejraději však Jakové na tomto druhu masek znázorňují erotické scény. Nalezneme zde i růžově nabarvené figury Evropanů v uniformách. […]