disk

Mezinárodní sympozium středoevropských skladatelských škol

Zpráva o průběhu třetí tvůrčí dílny pořádané Katedrou skladby HAMU za účasti domácích i zahraničních hostů z vysokých hudebních škol.